SRO om identitet og kultur og "We're not Jews" i Engelsk A og Samfundsfag B

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
  • 7
  • 13
  • 3378
  • PDF

SRO om identitet og kultur og "We're not Jews" i Engelsk A og Samfundsfag B

SRO om identitet og kultur skrevet i Engelsk A og Samfundsfag B med en analyse af Hanif Kureishis novelle "We're Not Jews" fra 1997.

Opgaveformulering:

1. Med fokus på barnets opvækst ønskes en redegørelse for barnets socialiseringsproces.

2. Analyser og fortolk novellen ”We're Not Jews” af Hanif Kureishi og kom ind på drengens kulturelle identitet.

3. Vurder hvilken rolle kultur spiller i forhold til identitetsdannelse med henvisning til din analyse af novellen

Lærers kommentar

Den samfundsfaglige diskussion vægtede meget af opgaven. Ellers fin opgave.

Indhold

Abstract s. 2
Indledning s. 4
Barnets socialiseringsproces s. 4
Analyse af ''We're Not Jews'' s. 6
Vurdering af kultursammenstød s.9
Konklusion s.11
Litteraturliste s. 12

Uddrag

Indledning

Hver periode har særlige krav til den enkeltes socialiseringsproces. Forståelsen af det senmorderne samfunds betydning for dannelsen af identitet, har fokusset på de unge og deres socialisering. I dette samfund er vilkårene for de unge blevet ændret . Nogle unge klarer sig godt, mens andre oplever alvorligt belastende forhold i deres barndom. Den sociale arv har fokuseret på de vilkår i barndommen, som kan have afgørende indflydelse på børnenes og unges socialiseringsproces. Et eksempel på social arv er det forhold, at forældrenes baggrund idenfor uddannelse har stor betydning for børnenes uddannelse . Barnets socialisering samt kulturelle normer og værdier spiller sammen, når det gælder barnets identitet. Alt Straf og belønning der opnås i igennem socialiseringsprocessen er med til, at sætte præg på den sociale arv. Det sociale og kulturelle væsen, der udspiller sig i barnets socialiseringsproces, bliver udtrykke i novellen ''We're Not Jews'', hvor der gives en forståelse af, hvilken rolle kultur spiller i forhold til identitetsdannelsen. Min forestilling af min problemformulering er, at jeg indledningsvis skal lave en redegørelse af de processer, som danner baggrund for barnets socialiseringsproces. Herefter vil jeg med baggrund for barnets socialiseringsproces, analysere '' We're Not Jews'' af Hanif Kureishi med blikket sat på kultur og identitet. Derefter vil jeg diskutere, hvilken rolle kultur spiller i forhold til identitetsdannelsen med henvisning til analysen af novellen.

Barnets socialiseringsproces

Mennesket er et socialt væsen, som har et stort behov for at tilknytte sig til andre mennesker. Dertil har mennesket et behov for, at være accepteret og respekteret af andre. Det fører med til, at man søger en godkendelse fra andre til, at skabe sin egen identitet . Udover at mennesket er et socialt væsen er mennesket et grundlæggende kulturelt væsen, som skal skabe orden, systemer og sammenhæng i sine iagttagelser i sin omverden. Med hensyn til de sociale og kulturelle behov har familien en stor betydning. Alle brikkerne falder på plads hos familien, da barnets sociale kompetencer kommer i udvikling i blandt dem, dermed lærer barnet de sociale regler og dernæst dannes identiteten. Dvs. familien danner arenaen, som kaldes den primære socialisation. At barnet egner sig af verden bygges på refleksion og observationer, der understøttes af en række komplicerede socialiseringsprocesser. Her stødes på begrebet modelindlæring. Modelindlæring giver modellen, som kan være moderen, faderen samt andre personer der i barnets omegn. Disse mennesker omkring barnet er med til, at belyse barnet hvordan dens adfærd bliver straffet eller belønnet... Køb adgang for at læse mere

SRO om identitet og kultur og "We're not Jews" i Engelsk A og Samfundsfag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om identitet og kultur og "We're not Jews" i Engelsk A og Samfundsfag B.