SRO om fyrværkeri og nytårsraketter

  • STX 2.g
  • SRO (Fysik B, Kemi B)
  • 10
  • 10
  • 2711
  • PDF

SRO om fyrværkeri og nytårsraketter

SRO'en forklarer, hvordan en nytårsraket fungerer, herunder rakettens fremdrift og farvedannelsen ved eksplosion. Dertil er forsøget "grundstofbestemmelse i et fyrværkeri" udført, hvor man vha. LoggerPro vurderer, hvilke grundstoffer man kan finde i et givent fyrværkeri.

Studieretningsopgaven er skrevet i fysik B og kemi B.

Lærers kommentar

Yderlige kommenterer:
Skriver lidt meget, sådan er det! i stedet for sådan er det eksempelvis. Du har desuden en lidt upræcis sprogbrug. Du skal tillægge dig fagenes sprogbrug.
Opgaven kunne godt bruge lidt dybde. Ex noget om orbitaler.

Indhold

Indledning 2
Opbygning af en fyrværkeriraket 2
Rakettens fremdrift 3
Opgaver om raketter 4
Farvedannelse ved eksplosion 5
Hvad er emission? 6
Stofbestemmelse I et fyrværkeri - forsøg 7
Konklussion 9
Litteraturliste 9

Uddrag

INDLEDNING
Mennesket har kendt til fyrværkeri i 3000 år. Fyrværkeri blev først opfundet i Kina, hvor det pri-mært bestod af sortkrudt i pap . Mennesket har videreudviklet denne idé, så vi i dag har alt muligt slags fyrværkeri. Det exceptionelle ved nytårsaften er, at folk i hele verden affyrer nytårsraketter, som udsende smukke lys ved eksplosion. Ikke mindst i Danmark bliver der brugt en masse penge på fyrværkeri. I Danmark bruges der omtrent 30 millioner kroner på fyrværkeri hvert år.
Fordi at fyrværkeri er så populært blandt mennesker, er det også væsentligt at undersøge fyrvær-keri. Denne opgave lægger ikke fokus på alt slags fyrværkeri. Dog er formålet med denne opgave at vide hemmeligheden bag en nytårsraket. Jeg vil i denne opgave redegøre for, hvordan en nytårsra-ket er opbygget samt fremdriften for en raket. Det flotteste ved en nytårsraket er de farver, den er i stand til at udsende. Derfor vil jeg også gå i dybden med, hvordan der bliver dannet farver ved ek-splosion, hvor der vil blive redegjort for emission, og herunder bliver der fuldført et eksperiment.

OPBYGNING AF EN FYRVÆRKERIRAKET
Når man til daglig taler om forbrænding, taler man om ild, der holdes i gang ved hjælp af varme, brændstof og oxygen. Dette kalder man ”brandtrekanten”. Hvis man fjerner én af disse tre elemen-ter, slukkes branden. Det er derfor at bålet slukkes, når man kaster vand/sand over det - fordi at man forhindre bålet i at få adgang til ilt.
Men for fyrværkeriraketter gælder ikke det helt samme. Den exoterme reaktion i en fyrværkeriraket er uafhængig af ilten fra luften, da den i stedet får oxygen fra kaliumnitrat, KNO3(s). Brændstoffet i en fyrværkeriraket er en blanding af svovl og trækul. Det væsentligste inde i en raket er at der er mindst et oxidationsmiddel og mindst et reduktionstionsmiddel. ”Kaliumnitraten er altså oxidati-onsmidlet, mens svovl og trækul er reduktionsmidlerne” . Disse tre stoffer kalder man tilsammen ”sortkrudt”. Mængden af disse tre stoffer, kaliumnitrat... Køb adgang for at læse mere

SRO om fyrværkeri og nytårsraketter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.