Rød eller blå? | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 5
 • 1159
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Rød eller blå? | Fællesdel | Samfundsfag A

Her finder du Studienets besvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet fra maj 2012 "Rød eller blå?". Eksamenssættet blev stillet til skriftlig eksamen i samfundsfag på A-niveau på STX.

Opgaveformuleringerne lød:

1a. Argumentér ud fra en socialistisk grundholdning imod Mads Lundby Hansens syn på millionærskatten.

1b. Opstil en model, der indeholder fire faktorer, der kan forklare Danmarks deltagelse i interventionen i Libyen, som den kommer til udtryk i nedenstående citat. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser.

1c. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre, der fremgår af tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Uddrag

I bilaget præsenterer Mads Lundby Hansen to kritiske indvendinger mod en millionærskat. For det første fremfører han, at de rigeste danskere allerede betaler klart mest i skat og for det andet, at millionærskatten vil føre til faldende produktion. Ud fra en socialistisk grundholdning er begge disse pointer kritisable.

For det første synes det ikke uretfærdigt, at de rigeste danskere skal betale endnu mere i skat. Det er ganske rigtigt, at de rigeste danskere allerede betaler mest i skat, og at en millionærskat vil øge deres skattebyrde, men det er netop dette der er pointen...

---

1. Politisk enighed

Enighed blandt alle partierne i Folketinget kan ses som en vigtig forklaring på den danske deltagelse i interventionen i Libyen. Dette skyldes, at enighed giver øget politisk legitimitet til den militære indsats, Ligeledes var der stor kritik af, at de seneste militære interventioner, som Danmark var en del af i Irak, blev gennemført med snævert flertal...

---

Tabel 1 viser hvor mange procent af hvert partis vælgere der hører til udvalgte erhvervsgrupper. Tabellen viser desuden hvor stor en procentdel af partiernes vælgere hver erhvervsgruppe gennemsnitligt udgør. Hvis en erhvervsgruppe udgør en større procentdel af et partis vælgere end gennemsnittet for alle partier vil vi i det følgende betegne det som at erhvervsgruppen er overrepræsenteret blandt partiet vælgere.

Hypotese 1

Lærlinge, elever og/eller studerende er overrepræsenterede i RV's, SF og Enhedslistens vælgerprofil, fordi de tre partier vil investere i studerendes vilkår... Køb adgang for at læse mere

Rød eller blå? | Fællesdel | Samfundsfag A

[17]
Bedømmelser
 • 22-09-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Fantastisk hjælp til at finde gode pointer og inspiration, så man selv kan komme i gang.
 • 23-10-2014
  Rigtig god opgave, som jeg sagtens kunne bruge til min egen aflevering
 • 02-03-2017
  Givet af 1.g'er på STX
  Fint. gdgdfgfdgdfgfdgdgfdgfdgfdggdfg
 • 10-03-2015
  Rigtig god og hjælpsom opgave