"Little Buddha" og senmoderne religion

  • STX 3.g
  • Religion B
  • Ingen givet
  • 6
  • 1788
  • PDF

"Little Buddha" og senmoderne religion

I denne opgave finder du en redegørelse for begreberne 'sekularisering' og 'afsekularisering' med udgangspunkt i filmen "Little Buddha" (den lille Buddha) og med henvisning til filosoffen Jean-François Lyotards og sociologen Niklas Luhmanns tanker.

Indhold

Indledning
Projektbeskrivelse
Problemformulering
Projektbeskrivelse
Undersøgelsen
- Sekularisering
- Afsekularisering
Jean-François Lyotard (1924-1988)
Niklas Luhmann (1927-1998)
"Lille Buddha"
De to konfronterende kulturer
Religionens rolle i filmen
Konklusion

Uddrag

I det senmoderne samfund er Gud og stat adskilt og denne proces kaldes sekularisering. Religionen spiller ikke længere den altafgørende rolle for samfundsopbygningen og strukturen som førhen og heller ikke for individet, der nu selv kan afgøre, hvor meget religionen skal fylde i den enkeltes liv. Det sekulariserede samfund bygger på tanken om at fornuften, videnskaben og rationaliteten er de afgørende faktorer for at få et samfund, såvel som et individ, til at fungere... Køb adgang for at læse mere

"Little Buddha" og senmoderne religion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.