Filosofi | Noter

I dette kompendie har vi samlet en række noter til nogle af de emner, som du oftest vil støde på i undervisningen i Filosofi. Vores noter dækker udvalgte emner fra kernestoffet på både B-niveau og C-niveau. 

På hver noteside kan du finde links til vores detaljerede kompendier om hvert emne, hvis du har brug for mere dybdegående information. 

 

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra notesiden om politisk filosofi. 

John Rawls

 • John Rawls (1921-2002) er en af de vigtigste politiske filosoffer i nyere tid. Rawls er en kendt fortaler for socialliberalismen, som kombinerer en tanke om frit marked med nogle mekanismer, som sørger for en vis omfordeling af samfundets goder, så samfundets svageste også kan nyde godt af den økonomiske vækst.
 • Rawls er især interesseret i at undersøge, hvordan samfundet kan blive så retfærdigt som muligt. Med det formål introducerer han et tankeeksperiment kaldet den oprindelige position.
 • I den oprindelige position skal en gruppe almindeligt fornuftige mennesker aftale, hvordan deres fremtidige samfund skal indrettes. For at de ikke skal kunne favorisere sig selv, er de placeret bag uvidenhedens slør. Det vil sige, at de ikke kender deres egen fremtidige position i det nye samfund og faktisk ikke engang kender deres egen identitet eller deres egne præferencer. På den måde kan de umuligt indrette et samfund, som tilgodeser dem selv på bekostning af andre.
 • I følge Rawls vil personerne i den oprindelige position komme frem til tre grundprincipper for det retfærdige samfund: Frihedsprincippet, differensprincippet og åbenhedsprincippet.
  • Frihedsprincippet betyder, at hver borger i samfundet skal tildeles så høj grad af frihed som muligt, så længe det ikke griber ind i de øvrige borgeres frihed.
  • Differensprincippet betyder, at eventuelle uligheder i samfundet kun kan tillades, hvis de kommer de dårligst stillede i samfundet til gode.
  • Åbenhedsprincippet betyder, at alle stillinger og positioner i samfundet skal være åbne for alle slags mennesker - der må altså ikke forekomme nogen form for diskrimination mod fx kvinder eller etniske og religiøse minoriteter.
 • Rawls har haft stor indflydelse på moderne politisk filosofi, men har dog også mødt kritik for nogle af sine tanker. Fx er differensprincippet meget omdiskuteret, og har mødt kritik fra både venstre- og højrefløjen.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Filosofi | Noter

[1]
Bedømmelser
 • 27-05-2023