Led-analyse i almen sprogforståelse / AP

  • STX 1.g
  • AP
  • Ingen givet
  • 1
  • 268
  • PDF

Noter: Led-analyse i almen sprogforståelse / AP

Led-analyse til almen sprogforståelse (AP).

Notatet er et skema på 1 side, og det viser en oversigt over de forskellige led, der kan være i en sætning.

Der er også eksempler på sætningsleddene, og hvordan man finder dem. Desuden vises det, hvilke grammatiske tegn man bruger for de forskellige led, fx en bolle for verballed.

Indhold

Verballed
Subjekt
Direkte objekt
Indirekte objekt
Objekts-prædikat
Subjekts-prædikat
Adverbialled
Konjunktionaler

Led-analyse i almen sprogforståelse / AP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.