Sætninger og syntaks

Uddrag

Adverbialled

 • Adverbialled kaldes også for biordsled eller biled
 • Adverbialleddet vises med ~~
 • Du kan ofte finde adverbialled ved at spørge hvorfor, hvordan, hvor, hvornår eller med hvad
  • Vi ses kl. 8: Hvornår? - Kl. 8 er adverbialled
 • Adverbialled kan udtrykke forskellige omstændigheder for en handling, fx:
  • Tid - fx ‘kl. 8’
  • Sted - fx ‘i Afrika’
  • Måde - fx ‘langsomt’
  • Årsag - fx ‘fordi du ikke gad’
  • Negation - fx ‘slet ikke’
 • Adverbialled kan bestå af adverbier, præpositionsforbindelser, tidsudtryk eller ledsætninger:
  • Min mormor løber hurtigt (består af et adverbium)
  • Jeg spiser på kontoret (består af en præpositionsforbindelse)
  • Vi ses kl. 9 (består af et tidsudtryk)
  • Hun hjalp ham, fordi hun er flink (består af en ledsætning)

Subjektsprædikat

 • Subjektsprædikat kaldes også for omsagnsled til grundled 
 • Subjektsprædikat vises med tegnet \otimes
 • Du kan kende et subjektsprædikat på, at det kommer efter kopulative verber, fx:
Jeg hedder Hannah
  \otimes
Min veninde er virkelig sød
 -----\otimes-----
 • Subjektsprædikater består af substantiver (fx ‘han er en kegle’), adjektiver (fx ‘min mor er flink’) eller et verbum i infinitiv (fx ‘at rejse er at leve’)
 • Står i nominativ på på sprog, der bruger kasus (fx tysk og latin)

[...]

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind