Islands og Japans vulkaner | Rapport

  • STX 3.g
  • Naturgeografi C
  • 12
  • 6
  • 1518
  • PDF

Islands og Japans vulkaner | Rapport

Rapport i Naturgeografi C om Islands og Japans vulkaner.

Island og Japan er to lande med et meget karakteristisk landskab og med meget specielle geologiske forhold. Begge landene er kendt som vulkanernes land.

I rapporten vil der blive redegjort for Islands og Japans geologiske forhold med særligt fokus på vulkaner.

Vulkanernes tilblivelse vil blandt andet blive undersøgt, og til sidst vil fordelene og ulemperne ved at bo tæt på en vulkan blive vurderet.

Indhold

Opgave 1:
Find på nettet kort over Island og Japan og sæt dem ind i opgaven. Prøv ud fra kortene at beskrive landskabet i de to lande: Hvor er der vulkaner? Hvad hedder vulkanerne? Hvilke andre træk er karakteristiske for landskabet?
- Island
- Japan

Opgave 2:
-Forklar ud fra pladetektonikteorien hvordan Islands og Japans vulkaner er dannet. Inddrag figurer i forklaringen. Figurerne kan findes enten på nettet eller ved at henvise til ”Naturgeografi”. Hvilke typer vulkaner dannes de to steder? Hvorfor dannes de?
- Island
- Japan

Opgave 3:
-Overvej fordele og ulemper ved at bo i et vulkansk område. Du kan f.eks. komme ind på mulighederne for at drive landbrug, energiforsyningen og faren for naturkatastrofer.
- Island
- Japan

Uddrag

Island:
Island har meget unikke og specielle geologiske forhold. Island er kendt som modsætningernes land med både is og ild. I Island kan man nemlig både finde både gletsjere og vulkaner. Herunder ses et kort over Island. Ud fra understående kort til venstre kan man beskrive det islandske landskab. På kortet kan man se store hvide pletter, dette er de islandske gletsjere. På kortet kan man også ane nogle af de store vulkaner, men de er dog lidt sværere at få øje på. Man kan også på kortet fornemme de store kontraster i Island, kontrasten mellem ild og is. Denne kontrast er også en af grundende til, at...

---

Japan:
Jordskælv og vulkaner er en stor del af hverdagen i Japan. Derfor er japanerne igennem tiden også blevet bedre og bedre til at beskytte sig imod disse naturfænomener. Japan har over 100 vulkaner, der er mere eller mindre aktive. Der forekommer ca. 1500 jordskælv hvert år i Japan, og derudover forekommer der også adskillige kraftige vulkanudbrud. Desuden lever mange mennesker på vulkanernes bjergskråninger i Japan .
Japan består af en række øgrupper. Der er fire hovedøer og en masse mindre øer. De fire øer hedder: Hokkaido, Honshu, Shikoku og Kyushu. Japan er, som sagt, et meget interessant land at kigge på, ...

---

Island:
Island ligger på to lithosfæreplader nemlig den nordamerikanske- og den euraisiske lithosfæreplade. Disse plader er konstruktive, hvilket vil sige, at de bevæger sig væk fra hinanden. Island ligger i øvrigt også på den midtatlantiske ryg. Denne højderyg er nemlig dannet ved, at glødende magma tænger op fra sprækkerne, der opstår, når pladerne rykker sig fra hinanden . Derudover ligger Island oven på et såkaldt hotspot.
Et hotspot er et magmakammer, der ligger nede i kappen nedenunder lithosfærepladerne. Det, der ... Køb adgang for at læse mere

Islands og Japans vulkaner | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.