NF rapport: Tsunami i Danmark

  • HF 1. år
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • 10
  • 23
  • 6271
  • PDF

NF rapport: Tsunami i Danmark

Rapporten er skrevet i NF (Naturvidenskabelig faggruppe) og undersøger, hvad der ville ske, hvis vi oplevede en tsunami i Danmark. Vi belyser tsunamien i Danmark ud fra en biologisk, kemisk og naturgeografisk del. Vi kommer bl.a. ind på mikroorganismer, tsunamier og forbrændinger. I opgaven gennemgås et forsøg i biologi, hvor man undersøger bakterier i forskellige typer vand.

Formål
Vi har valgt at skrive om en tsunami igangsat af en udbrudsvulkan på Island og konsekvenserne af dette. Vi vil belyse det fra tre faglige vinkler: Geografi med teori om dannelsen af en tsunami og pladetektonik og sikkerhedsforanstaltninger. Biologi med konsekvenserne blandt andet følgesyg-domme, forebyggelse af disse og kroppens reaktion. Kemi med udgangspunkt i en udbrudsvulkan med vinkling på den globale opvarmning og drivhuseffekten

Problemformulering
Hvad ville der ske, hvis en tsunami ramte Danmark på grund af et vulkanudbrud på Island?

Indhold

Indledning
Formål
Problemformulering
Problemstillinger
Geografi
Hvad er en tsunami og hvordan opstår den?
Hvilke faktorer spiller ind i en tsunamiens vækst og styrke?
Hvordan kan en vulkans eksplosion igangsætte en Tsunami?
Skulle vi have sikret os mod en tsunami?
Biologi
Hvordan påvirkes hygiejnen af en oversvømmelse mm
Hvordan bekæmper kroppen bakterier?
Hvordan kan vi forbygge det?
Hvad kan vi gøre som resursestærkt land i forhold til fx Pakistan?
Kemi
Hvilke gasser vil blive udskilt af et vulkanudbrud?
Hvordan påvirker menneskehedens CO2 udslip det naturlige kredsløb?
Hvilke konsekvenser vil det have for jorden mm?
Samlet konklusion
Bilag 1 – kemi
Litteraturliste

Uddrag

Hvad er en tsunami og hvordan opstår den?
En tsunami betyder på japansk havnebølge. En tsunami er en fremadskridende, bred bølge. Man kan karakterisere den ved, at den på dybt vand kun er en lille bølge, men jo tættere den komme på land, jo højere bliver den på grund af vandmasserne, der kommer bagfra. Når den rammer kysten, kommer den med en enorm styrke og kraft, hvorefter der kan komme flere efterfølgende bølger, som kan fortsætte i flere timer.
En tsunami kan opstå ved f.eks. meteornedslag, jordskælv, vulkanudbrud, voldsomme eksplo-sioner og jordskred. Det er som regel jordskælv, der bringer havbunden i bevægelse og danner en bølge, men det kan også være jordskred på skråninger under havets overflade eller hvis havbunden forrykkes på grund af pladebevægelse... Køb adgang for at læse mere

NF rapport: Tsunami i Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.