Imperialisme 1870-1914

  • HHX 2. år
  • Historie B
  • 12
  • 11
  • 4302
  • PDF

Imperialisme 1870-1914

Større opgave i Historie, som redegør for imperialisme fra 1870-1914 samt analyserer årsager til imperalismen og konsekvenser for de europæiske stormagters forhold.

Problemformulering
Hvorfor opstod imperialismen? For at få svar på denne problemstilling vil jeg først redegøre for imperialismen i slutningen af 1800-tallet. Derefter vil jeg med inddragelse af mine kilder analysere årsagerne til imperialismen. Til slut vil jeg diskutere hvilke konsekvenser imperialismen fik for forholdet for de europæiske stormagter frem til første verdenskrig.

Indhold

Problemformulering
Indledning
Metode
Redegørelse for imperialismen i slutningen af 1800-tallet
Analyse af årsagerne til imperialismen med inddragelse af kilder
Diskuter hvilke konsekvenser imperialismen fik for forholdet for de europæiske stormagter frem til første verdenskrig
Konklusion

Uddrag

Indledning
”imperare” det latinske udtryk for ”at befale”. Imperialisme handler om militær magtovertagelse og bruges primært til at beskrive perioden, hvor de europæiske stormagter overtog og befalede herredømme og koloniserede, som gik fra 1870-1914. De lande, som blev udsat for denne magtovertagelse blev udsat for underkastelse af stormagtens styreform samt politiske og økonomiske dominans. Dermed blev hele landet forandret og ”genskabt” på den vestlige races værdier og holdninger. Imperialismen kan dermed betegnes som politisk ekspansion, hvor en stormagt udvider sin suverænitet.

Mere konkret er imperialismen et tegn på de europæiske stormagters erhvervelse af kolonier i henholdsvis Afrika og Asien. Dog er en af de vigtigste faktorer for imperialismens frembrud industrialiseringen. Industrialiseringen var hele startskuddet for imperialismen, da der var økonomisk stagnation i vesten. Stagnationen medførte et nyt behov for markeder samt råstoffer, da købekraften på hjemmemarkedet var alt for lille. Der var stor konkurrence mellem de europæiske stormagter- især England og Tyskland, som var præget af penge, magt og socialdarwinistisk tankegang. Afrika, Indien og Asien var ressourcerige områder, som de to nævnte stormagter specielt gerne vil kolonisere og styre. Derudover gjorde eksempelvis Tyskland og England krav på større magt, da de følte sig hævet over andre racer. Nationalismen var dermed også en central tankegang, der prægede de europæiske stormagter under imperialismen.

Metode
Når man skal besvare de ovennævnte spørgsmål i samtidshistorie er det et krav, at gøre brug af de samtidshistorieske metoder. En redegørelse og analyse af imperialismen vil blive gjort på baggrund af de grundlæggende tendenser som dannede perioden, med brug af henholdsvis primære samt sekundære kilder.
De primære kilder, som vil benyttes til at analysere disse tendenser, vil bl.a. være Cecil Rhodes og Dr. Carl Peters, som vil belyse de holdninger, som kom til sinde fra henholdsvis Tyskland og England. Disse kilder er primære kilder, da det er kilder der stemmer overnes med samtiden. Kilderne fra Cecil Rhodes er citeret direkte fra en af hans bøger og derfor kan der ikke være tvivl om, at det er ham selv som udtaler sig og ikke noget der er blevet skrevet videre på. Kilderne fra Dr... Køb adgang for at læse mere

Imperialisme 1870-1914

[1]
Bedømmelser
  • 10-03-2016
    Det var ikke den samme problemformulering, men generelt var nyttig.