Børnearbejde i 1870-1914

  • STX 1.g
  • Historie A
  • 10
  • 12
  • 2564
  • PDF

Børnearbejde i 1870-1914

Dette er en større opgave i Historie om børnearbejde i Danmark i perioden fra moderne gennembrud frem til 1. Verdenskrig.

Problemformulering
Redegørelse for, hvordan børns levevilkår i Danmark var i perioden 1870-1914. Redegørelse for arbejderbørnenes situation i det tidlige industrialiserede Danmark og vurdering konsekvenserne af børnearbejde for miljø og levevilkår med udgangspunkt i kilderne.

Studienets kommentar

En velstruktureret og velskrevet opgave. For at få topkarakter skulle eleven dog have gjort noget mere ud af sin kildekritik, fx afsender og dennes troværdighed.

Indhold

1. Problemformulering 3
2. Indledning 4
3. Redegørelse 4
3.1 Den tidlige industrialisering 4
3.2 Arbejderbørnenes vilkår 5
3.3 Fabrikslove 5
4. Analyse 6
4.1 Analyse af ”Jeg synes vi havde en dejlig barndom selvom vi var fattige” 6
4.2 Analyse af ”Børnearbejde 1907” 7
5. Diskussion 8
5.1 Arbejde eller uddannelse 8
5.2 Nutidens samfund 9
6. Konklusion 9
7. Litteraturliste 9

Uddrag

Som følge af den ofte dårlige økonomi i familierne, hvor moderen til tider var enefor-sørger, faderen arbejdsløs eller familien var ramt (som mange andre) af datidens strejker og lockout, var børnene nødsaget til at hjælpe med økonomien. Som tidligere nævnt begyndte industrialiseringen i storbyen København, og arbejdsgiverne fandt hurtigt på at bruge børnene som en billigere arbejdskraft i stedet for de voksne. Bør-nene havde på dette tidspunkt ingen beskyttelse i form af arbejdsregler, hvilket resul-terede i, at børnene blev udsat for lange og anstrengende arbejdsdage.
Størstedelen af børnene gik på dette tidspunkt i skole, dog gik de fleste i skole i 7 år og var derfor dengang kulturelt bestemt arbejdsmæssigt ”voksne”, når de var konfirmeret som 14-årige. Derefter arbejdede de fleste af de ”voksne” på fuld tid. Mange af dem arbejdede på fabrikker, og grunden til dette valg var lønnen. Fabrik-kens grund til at bruge børnene som arbejdskraft var de hurtige hænder og det faktum, at de ikke skulle have meget i løn ift. ældre arbejdere... Køb adgang for at læse mere

Børnearbejde i 1870-1914

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.