Imperialisme - Opgave i Historie

 • STX 3.g
 • Historie A
 • 12
 • 22
 • 5563
 • PDF

Imperialisme - Opgave i Historie

Dette er en stor opgave i historie om imperialisme.

Jeg vil gennem en forklaring af imperialismebegrebet samt forskellige imperialismeteorier, give en redegørelse for den europæiske imperialisme i perioden ca. 1870-1914 samt en perspektivering til afkoloniseringsperioden efter 1945 nå frem til en vurdering samt en diskussion af nutidens forhold mellem i-landene og u-landene der forhåbentligt vil underbygge min påstand om at imperialismen ikke er et historisk fænomen men at udbytningen af ”de fremmede” stadig foregår.

Indhold

Indledning

Imperialismebegrebet og imperialismeteorier
- Rostows faseteori
- Lenins klassiske imperialisme teori
- Samir Amin og André Gunder Franks afhængighedsteorier
- Imperie teorien

Den europæiske imperialisme 1870-1914
- Årsager til den europæiske ekspansion
- Følgerne af den europæiske imperialisme

Verdensbilledet efter afkoloniseringen
- Vurdering og diskussion

Litteraturliste side 19
Bilag 1 side 21
Bilag 2 side 22

Uddrag

Ordet imperialisme stammer fra det latinske ord imperialis som betyder rige og blev indtil ca. 1870 brugt af englænderne om den politik den franske kejser Napoleon 3. førte, denne brug gav det ellers ret neutrale ord en negativ klang. I dag refererer man oftest til perioden fra ca. 1870 til 1914 i den europæiske historie når man taler om imperialisme. Det var i denne periode at den europæiske ekspansion var på sit højeste og de europæiske lande havde et indbyrdes kapløb i gang om at dele den del af verden de endnu ikke havde koloniseret mellem sig.

Der findes utallige imperialismeteorier og utallige definitioner af begrebet imperialisme, de fleste kan dog blive enige om at imperialisme er en ekspansionspolitik, som indebærer kontrol og udbytning af de lande, områder eller folkeslag, som kontrolleres af imperiet .

I dag vil mange mennesker afskrive begrebet imperialisme som et historisk fænomen, der hører kolonitiden til, men vi ser stadig tydelige imperialistiske træk i den politik vesten fører overfor u-landene i dag, dette er en påstand, jeg vil komme tilbage til og underbygge yderligere... Køb adgang for at læse mere

Imperialisme - Opgave i Historie

[14]
Bedømmelser
 • 07-03-2011
  Rigtig god og brugbar opgave. Super arbejde!
 • 26-05-2011
  fin, god til inspiration
 • 30-05-2016
  Rigtig brugbar. Især teorierne som er beskrevet, var en stor hjælp!
 • 18-10-2015
  Super fint! - God argumenter