Fremstilling af kastemaskine | Rapport | Teknologi B

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • 10
  • 14
  • 2665
  • PDF

Fremstilling af kastemaskine | Rapport | Teknologi B

Rapporten i Teknologi B gennemgår de forskellige arbejdsprocesser i forbindelse med fremstilling af det valgte produkt. Produktet, som blev udført i dette projekt, er en kastemaskine (mekanisk tennisboldaffyrer), som blev lavet på baggrund af teori inden for matematik og fysik, hvilket gennemgås i rapporten.

Indhold

Formål 1
Krav til produktet: 2
Løsningsforslag 2
Armbryst(elastik): 2
Tenniskanon(fjeder): 2
Elastikskyder(elastik): 2
Valg af løsning 3
Vurderingsmatrix 3
Arbejdstegninger 3
Vores produkt 3
Vores ønskede produkt ses her: 4
Materialeliste 4
Afprøvning: 5
Teori 5
Resultater 6
Databehandling 6
Fejlkilder og måleusikkerheder 9
Fremstillingsproces 9
Forbedringsforslag 9
Teknologivurdering/konsekvensvurdering 10
Diskussion 11
Konklusion 11
Bibliografi 12
Bilag 13

Uddrag

Formål
Formålet med dette projekt, er at lave en mekanisk tennisboldaffyrer, som skal sørge for at tennisspilleren kan øve sig i sin præcision og reaktionsevne.

Krav til produktet:

• Identificere og vælge variable størrelser der skal måles (vinkler, vægt, hastigheder)
• Sammenligne og vurdere beregnede værdier med observerede værdier
• Vurdere hvilke antagelser der er relevante og bruge dette som udgangspunkt for tilstrækkelige præcise beregninger.
• Finde en funktion der tilnærmer måleresultaterne så godt som muligt og som svarer til den fysiske teori om sammenhængen mellem de valgte størrelser (lineær, parabel, …).
• At kunne affyres med håndkraft
Begrundelse: Skal kunne bruges af kammerat
• At kunne række en skydekraft på mindst 10 meter (optimal fjedre)
Begrundelse: Skal kunne skyde en tennisbanelængde
• Den skal være simpel og let at bruge
Så alle, uanset om man spiller professionelt eller for hyggens skyld, kan bruge den.
• Materialerne skal være lette og medvirke til konstante og hurtige affyringer
Begrundelse: Så produktet kan flyttes på tværs af banerne, samtidig med at være effektivt.

Løsningsforslag
Armbryst(elastik):
Vores første løsningsforslag, var at lave et produkt, som fungerede som et armbryst. Det positive ved denne ide var, at vi kunne få en masse kraft på vores skud og tennisbolden derved kunne ryge længere. Dog var problemet ved dette produkt, at vi ikke kunne anskaffe en elastik med den ønskede styrke og vi derved ikke kunne få det optimale ud af vores produkt... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af kastemaskine | Rapport | Teknologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.