Optimering af indeklima | Teknologi B

 • HTX 2. år
 • Teknologi B
 • 12
 • 48
 • 11191
 • PDF

Eksamensprojekt: Optimering af indeklima | Teknologi B

Dette er en opgave om dårligt indeklima på unges værelser, og hvordan dette kan løses.

Opgaven hører til temaet "bolig og ungdom" fra eksamenssættet i teknologi 2010

Problemformulering
Opgaven er bygget op omkring hovedet emnet ”Bolig og ungdom”, og ud fra den understøttende projektbeskrivelse er problemformulering blevet udformet.
Formålet med projektet er at løse problemer i de unges bolig/værelse, og gennem projektbeskrivelsen er det blevet konkluderet at dårligt indeklima er et samfundsrelateret problem, da det har konsekvenser for den unges indlæring og sundhed.
Dette projekts mål er derfor at udforme en teknologiskløsning, som kan sikre de unge et godt indeklima i de unges boliger/værelser og derved øge brugbarheden af rummet, og ligeledes undgå forskellige former for lidelser grundet dårligt indeklima, en evt. løsning i dette projekt kan bygge på optimering af udluftning i boligen.

Indhold

Resume: 2
Problemformulering 5
Afgrænsning: 6
Kapitel 1. - Problemanalyse: 6
Problemdokumentation: 7
CO2 undersøgelse: 9
Årsager og faktorer: 9
Ungdomsboligen: 11
Kapitel 2. – Problembehandling: 12
Konsekvensanalyse: 12
Kapitel 3. - Samfundsanalyse: 13
PEST – analyse 13
P – Politic (politik) 13
E – Economy (økonomi) 13
S – Social cultural (social kulturelt) 13
T – Technology (teknologi) 14
Konklusion: 14
Kapitel 4. - Løsningsfase: 15
Løsningskrav: 15
Løsningsmuligheder: 16
Evaluering: 17
Løsningsvalg: 19
Markedsanalyse: 20
Eksisterende løsninger: 20
SWOT-analyse 21
S – strengths (styrker) 21
W – Weaknesses (svagheder) 22
O – Opportunities (muligheder) 22
T – Threats (trusler) 22
Kapitel 5. – Produktfase 23
Ide: 23
Optimeringsproces: 23
Produktudformning: 24
Fremstilling: 25
Værksted: 25
Materialeliste: 25
Kostpris: 27
Arbejdstegninger: 27
Udførsel: 28
Funktionsprincip: 30
Kredsløbet: 30
Teknologivurdering: 30
Miljøvurdering: 31
MEKA – analyse 31
Materialer: 31
Energi: 32
Kemi: 32
Andet: 33
Forbedringsforslag: 33
Kapitel 7. – Produktions- og markedstingsstrategi 34
Produktionsstrategi: 34
Markedsføring: 34
Salgspris: 34
Kapitel 8. – Afslutning 35
Konklusion: 35
Perspektivering: 36
Evaluering: 36
Litteraturliste: 37
Bilag: 39
Bilag 1. – Projektbeskrivelse 39
Bilag 2. – Datablad for fugtsensor (HU10) 42
Bilag 3. – Datablad for operationsforstærker (lm311) 44
Bilag 4. – Tidsplan 46
Bilag 5. – Billeder 47

Uddrag

Kapitel 1. - Problemanalyse:
I dette afsnit vil det første punkt i problemformuleringen blive gennemgået og bearbejdet. I dokumentationsafsnittet vil der som før nævnt blive perspektiveret til folkeskoler og gymnasier hvor et dårligt klima også har negative konsekvenser for de unge.

Problemdokumentation:
Da størstedelen af den danske befolkning opholder sig indenfor mere end 90 % af dagen er det enormt vigtigt at der opretholdes et godt indeklima, specielt for unge er det vigtigt da de ofte påvirkes mere end voksne, samtidig med at de ofte også opholder sig længere tid i samme rum end voksne gør.
For at undersøge hvor mange unge der har problemer med indeklimaet, er der blevet uddelt et spørgeskema til 100 personer i alderen 14-18 , som alle selv står for udluftning og rengøring på deres værelse.
Ud fra resultaterne fra det uddelte spørgeskema kan det konkluderes, at dårligt indeklima er et problem for 50 % af alle unge, dog er hele 80 % drenge og kun 20 % piger. Dette tyder derfor på at piger er mere bevidste om rengøring og udluftning end drenge er, og derfor er problemet større hos drengene... Køb adgang for at læse mere

Optimering af indeklima | Teknologi B

[1]
Bedømmelser
 • 26-01-2011
  Givet af Studerende på 2. år
  Rigtig god opgave :-)