ELISA-test for mononukleose (kyssesyge) - Rapport i Bioteknologi

  • STX 3.g
  • Bioteknologi A
  • 12
  • 10
  • 2177
  • PDF

ELISA-test for mononukleose (kyssesyge) - Rapport i Bioteknologi

Rapport i Bioteknologi A.

Formålet med denne rapport er at bestemme, hvilke af de 4 donorer, der har sygdommen mononukleose, også kaldet kyssesyge. Dette gøres ved at udføre en indirekte ELISA-test for antistoffer.

Lærers kommentar

Fin opgave, dog manglede der lidt diskussion.

Indhold

Formål 1
Teori 1
Materialer 4
Fremgangsmåde 4
Resultater og resultatbehandling 7
Diskussion og fejlkilder 8
Konklusion 10

Uddrag

Teori:

Når fremmede organismer, som fx virus, trænger ind i kroppen, har de nogle specifikke overfladestoffer. Dette kunne være proteiner, kulhydrater eller glykoproteiner, som er anderledes fra menneskeceller overfladestoffer. Mikroorganismernes overfladestoffer kaldes antigener og de fremkalder en specifik antistofreaktion, når de inficerer værtscellen.
Kroppens immunforsvar reagerer på de indtrængende antigener og forsvarer sig mod infektionen ved at danne nogle antistoffer, der passer nøjagtigt til antigenerne. De dannede antistoffer binder sig sammen med antigener og danner et antigen-antistof-kompleks, som kan blive ædt af makrofager.
Antistofferne bliver dannet af B-lymfocytter og kaldes også immunoglobuliner, der forkortes Ig. Disse inddeles i fem klasser, IgA, IgD, IgE, IgM og IgG. Antistoffer er større proteinmolekyler opbygget af to lette og to tunge proteinkæder, der bindes sammen i en Y-format struktur vha. af disulfidbindinger. Den nederste del af antistoffets Y-struktur, stammen, kaldes FC, som står for constant fragment, og er den konstante del som er ens for alle antistoffer. Y-strukturens to grene er den variable del, kaldet Fab som står for antigen-binding fragment. Det er altså på disse grene, at antistofferne binder sig til antigener og disse er forskellige for hver klasse antistof.

I denne test er det mononukleose, også kaldet kyssesyge, der skal testes for. Mononukleose er en virussygdom, der er forårsaget af Epstein-Barr virus (EBV), som er et dobbeltstrenget DNA-virus. Kyssesyge rammer specielt unge på 20 til 25 år og medfører halsbetændelse og hævelse af lymfeknuderne. Virussen smitter gennem overførelse af spyt, fx ved kys, og derfor kaldes sygdommen populært for kyssesyge.

ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) er en immunologisk metode til påvisning af sygdom baseret på den specifikke sammenkobling mellem antigener og antistoffer. Der er to forskellige metode til sygdomspåvisning, direkte og indirekte ELISA test.
Ved direkte ELISA påvises der tilstedeværelsen af antigener i patientens blod. Tilstedeværelsen af antigener i blodet viser at... Køb adgang for at læse mere

ELISA-test for mononukleose (kyssesyge) - Rapport i Bioteknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til ELISA-test for mononukleose (kyssesyge) - Rapport i Bioteknologi.