Effekten af skybrud | NF | Synopsis

Effekten af skybrud | NF | Synopsis

Synopsen i den Naturvidenskabelige faggruppe og Geografi beskriver hvad der definerer et skybrud og hvad der kendetegner E-coli bakterier. Herefter undersøger synopsen hvorfor et skybrud påvirker spildevand, samt hvorfor vi bliver syge af E-coli bakterier. Til sidst ser synopsen på mulige løsninger til problemet og kommer ind på hvordan et renseanlæg fungerer, samt effekten af skybrud på renseanlæg.

Problemformulering

Hovedspørgsmål: Hvordan påvirker et skybrud vores samfund?

Underspørgsmål:

De redegørende spørgsmål

• Hvad er et skybrud?
• Hvad er E-coli bakterier?

Analyserende spørgsmål

• Hvorfor påvirker et skybrud spildevandet?
• Hvorfor bliver vi syge af E-coli bakterier?
• Hvordan fungere et renseanlægget? og hvordan påvirker skybrud renseanlægget?

Diskuterende/vurderende spørgsmål

• Hvad kan vi/kommunen gøre for at sikre os imod skybrud?

Indhold

-Hvad er et skydbrud?
-Hvad er E-colibakterier?
-Hvorfor påvirker skybrud spildevandet?
-Hvorfor bliver vi syge af E-colibakterier?
-Hvordan fungere et renseanlægget? og hvordan påvirker skybrud renseanlægget?
-Hvad kan vi/kommunen gøre for at sikre os imod skybrud?
-Konklusion

Uddrag

Hvad er et skybrud?
For at kunne fortælle om hvad et skybrud er, skal vi først se på hvad er skybrud består af, og hvordan det opstår.
Et skybrud er almindeligt nedbør, bare i en større mængde. Så hvad er nedbør?
Nedbør består af regn, som er nedbør der kun består af vand. Regn består af vanddråber, som er opstået ved kondensering af vanddamp i skyerne i troposfæren , og som når jordoverfladen.
En regnmængde angives typisk i mm pr minut eller pr år, hvor en nedbørsmængde på 1 mm regn svarer til 1 liter, målt over et grundareal på 1 m².
Så skybrud er egentlig en betegnelse for et kortvarigt kraftigt regnvejr. Definitionen på et skybrud er "nedbørsintensitet på 15 millimeter eller derover på 30 minutter eller derunder" ifølge DMI.

Hvad er E-colibakterier?
Escherichia coli (kort E. coli) er en bakterieart, der er naturligt forekommende bakterier i menneskers og dyrs tarme, og forårsager dermed ikke sygdom. Bakterierne er nyttige i fordøjelsesprocessen, og bidrager endvidere til at sygdomsfremkaldende bakterier ikke formerer sig i tarmsystemet.
Bakterien blev opdaget af Theodor Escherich, en tysk børnelæge og bakteriolog i 1885, og er en af hoved arterne af tyktarmens bakterier, som... Køb adgang for at læse mere

Effekten af skybrud | NF | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.