Bornholms geologi | Geologiekskursion | Naturgeografi B

  • STX 2.g
  • Naturgeografi B
  • 10
  • 15
  • 3325
  • PDF

Bornholms geologi | Geologiekskursion | Naturgeografi B

Besvarelse af opgave i Naturgeografi B ud fra en geologiekskursion til Bornholm, som indeholder en gennemgang af Bornholms geologiske udvikling og en gennemgang af nogle lokaliteter, herunder Hasle, Årsdale og Hammerknuden.
Derudover indeholder opgaven en redegørelse for lokaliteternes dannelsesmiljø, hvorunder lokaliteterne er blevet placeret på den geologiske tidsskala. Desuden undersøger opgaven bjergartsforekomsterne på Bornholm.

Lærers kommentar

Du har lavet en god opgave, hvor du har besvaret alle opgaverne og fået bundet det hele fint sammen. Der er nogle steder, hvor du bytter om på tingene, men ellers synes jeg, at du har en god begrebsforståelse og kan sætte de forskellige lokaliteter ind i den overordnede geologiske udviklingshistorie. Under lokalitetsbeskrivelserne, savner jeg den relative aldersbestemmelse af bjergarterne ved Gule Hal, men ellers kommer du godt ind på de forskellige opgaver. Det er rigtig godt, at du har så mange billeder og figurer med, især når du inddrager dem i teksten. Det kan du med fordel gøre flere steder, så de bliver brugt lidt mere aktivt.

Indhold

1.Gennemgang af Bornholms geologiske udvikling
2. Gennemgang af udvalgte lokaliteter fra turen, ud fra hvad vi observerede og undersøgte (inddrag arbejdsspørgsmål, skitser, fotos), sammenholdt med lokalitetsbeskrivelsen i bogen (brug figurer og billeder)
3. Sammenknytning af 1) og 2) og redegør for lokaliteternes dannelsesmiljø og placer lokaliteterne i den geologiske tidsskala.
4) Hvordan har bjergartsforekomsterne på lokaliteterne været udnyttet?
– enten på selve lokaliteten eller andre steder med tilsvarende bjergarter.
5) Metoder
A) Hvad er aktualitetsprincippet?
B) Giv eksempler på hvordan du i felten har erhvervet dig viden om forskellige bjergarter, aflejringer, dannelsesmiljøer etc.
C) Hvordan vil du overordnet karakterisere de metoder du har anvendt?
Litteraturliste

Uddrag

1.Gennemgang af Bornholms geologiske udvikling:

A)Bornholmsk geologiske udviklingen begyndte for godt og vel 1700 millioner år siden i prækambrium som vi kalder for Jordens urtid.
Bornholm lå sammen med Sverige, Norge, Finland osv. i et kontinentsområde, som blev udsat for meget tektonisk aktivitet. Den aktivitet som dengang fandt sted, gjorde at der forekom en underskydningszone som lå ved den sydvestlige rand. Nogle undersøgelser af bjergarternes struktur, og lejringsforhold viste at de ældste bjergarter på Bornholm, blev dannet for godt og vel 1650 millioner år siden. De to ældste bjergarter blev dannet i to omgange. Først blev den granittiske magma dannet som blev nede i jordskorpen, hvilket medførte der blev skabt en ny kontinentskorpe og vulkanske øbuer som konstant var under nedbrydning. Det gjorde at der blev aflagt en masse sedimenter i området. I anden omgang var der så meget tektonisk aktivitet der gjorde, at den pladetektoniske aktivitet blev ført sammen til en sammenklemning og foldning af den granittiske kontinentskorpe, de vulkanske bjergarter og de aflejrede sedimenter. Derfor blev der skabt en foldebjergskæde.
For 1400 millioner år siden forekom der nogle spændingsudløsninger (ofte i forbindelse med jordskælv), i kontinentranden som gjorde at der opstod flere brud i undergrunden. Der forekom derfor en intrusion, hvor de magmatiske granitter smeltede sig ind i sprækkerne, hvor der senere blev dannet de yngre granitter.
For 400 millioner år siden skete der det, at det Nordamerikanske kontinent stødte sammen med den Europæiske kontinentplade. Det medførte til at Tornquistzonen blev dannet. Der forekom også nogle forkastninger i undergrunden som gjorde at Nordeuropa blev hævet samt Bornholm. Den kaledoniske bjergkædefoldning blev dannet.
For 200 millioner år siden begyndte opbrydningen af Pangæa. Pangæa var et superkontinent, men blev adskilt af den pladetektoniske aktivitet. På Bornholm var der på dette tidspunkt havaflejringer, og øen lå på kanten af et kontinent og var til tider overskyllet.
For 70 millioner år siden blev Bornholm hævet langs med Tornquistzonen pga den pladetektoniske aktivitet. Nordbornholm var den del der blev hævet mest og der skete dernæst en erosion.
I kvartær tiden som er en af de yngste tider på den geologiske tidskala, var der på ... Køb adgang for at læse mere

Bornholms geologi | Geologiekskursion | Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.