Vulkaner og Pladetektonik - Rapport i Naturgeografi

 • STX 1.g
 • Naturgeografi C
 • 10
 • 6
 • 2137
 • PDF

Vulkaner og Pladetektonik - Rapport i Naturgeografi

Dette er en rapport om vulkaner og pladetektonik i naturgeografi. Vi kommer ind på følgende punkter:

- Beskrivelse af beliggenheden af jordens jordskælvszoner og vulkanzoner. Fremhævning af sammenhængene mellem pladerandstypen og de geologiske aktiviteter.

- Forklaring om hvordan vulkanisme opstår ved konstruktive og destruktive pladerande samt hot-spots - samt de forskellige vulkaner og lidt teori om magma og lava.

- En case som omhandler udbrudene i Yellowstone og deres konsekvenser + konsekvenser af et eventuelt fremtidigt udbrud

Lærers kommentar

God og grundig opgave.
velformuleret og godt bygget op.

Indhold

1. Beskriv beliggenheden af jordens jordskælvszoner og vulkanzoner. Fremhæv sammenhængene mellem pladerandstypen og de geologiske aktiviteter.
- Jordskælvszoner
- Spredningszoner
- Subduktionszoner
- Bjergkædedannelse
- Bevarende pladegrænser
- Vulkaner
- Vulkaner ved sprednings zoner
- Vulkaner ved underskydningszoner
2. Ved hjælp af teorien om pladetektonik: Forklar hvordan vulkanisme opstår ved konstruktive og destruktive pladerande samt hot-spots, idet du gør rede for følgende:
a. Forskellene på kegle- og skjoldvulkaner
b. Forskellene i magma/lava-materiale
- Skjoldvulkaner
- Keglevulkaner
- Eksplosionsvulkaner
- Magma
3. Vælg en case omhandlende en vulkan og dens udbrud. Gør rede for vulkanens beliggenhed og geologi, konsekvenserne ved tidligere eller fremtidige udbrud. Kom herunder ind på vulkanudbruds mulige effekt på Jordens klima.
- Yellowstone
- Tre store udbrud

Uddrag

3. Vælg en case omhandlende en vulkan og dens udbrud. Gør rede for vulkanens beliggenhed og geologi, konsekvenserne ved tidligere eller fremtidige udbrud. Kom herunder ind på vulkanudbruds mulige effekt på Jordens klima.

Yellowstone
Den vulkanske caldera i Yellowstone i Wyoming er dannet af en hotspot, et særligt varmt område i Jordens indre, og det har ligget under det Nordamerikanske kontinent i 17 millioner år. I løbet af de sidste to millioner år har der været tre meget store vulkanudbrud over dette hotspot, og de har alle fulgt det samme mønster. Først steg en masse af smeltet sten, op fra hotspotten i Jordens indre til den nedre del af Jordens skorpe. Her smeltede magmaet den nederste del af skorpen, og dette nye magma trængte videre op og fyldte et eller flere store magmakamre få kilometer under overfladen.
Alle tre udbrud var yderst eksplosive, fordi magmaet fra skorpen var tyktflydende. Det tyktflydende magma forhindrede nemlig gasser fra vulkanen i at komme ud af den. Men gassernes tryk steg med tiden, til det blev så stort, at det pressede magmaet ud af vulkanen. Da var trykket så stort, at store områder af overfladen blev sprængt bort ved udbruddet... Køb adgang for at læse mere

Vulkaner og Pladetektonik - Rapport i Naturgeografi

[3]
Bedømmelser
 • 17-09-2014
  rigtig god besvarelse
 • 06-11-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  sddddddddddddddd dsds
 • 30-12-2016
  Givet af HFe-elev på 1. år
  Super god opgave. :)