SRO om Island og naturressourcer | Samf A og NG B

SRO om Island og naturressourcer | Samf A og NG B

Studieretningsopgaven handler om Islands naturressourcer og er skrevet i fagene Samfundsfag A og Naturgeografi B.

SRO'en besvarer følgende problemformulering:

- Redegør for den islandske geologi og de islandske naturressourcer.
- Undersøg udviklingen i Islands indtægtskilder, herunder med særlig fokus på hvordan naturressourcerne bidrager til økonomien.
- Diskuter hvilken betydning Islands naturressourcer har for den islandske økonomi, og kom herunder ind på mulige fremtidige udfordringer for Islandsk økonomi.

Indhold

1. Abstract side 4

2. Indledning side 4

3. Redegørelse af Islands geologi og naturressourcer side 5

4. Undersøgelse af Islands indtægtskilder med fokus på hvordan naturressourcerne bidrager til økonomien side 7

5. Diskussion om sammenspillet mellem naturressourcerne og Islands økonomi samt udfordringer for Islands økonomi side 10

6. Konklusion side 12

7. Litteraturliste side 13

Uddrag

Indledning:

Island er et unikt land som er rigt på sine mange naturressourcer. Deres naturressourcer spiller en helt afgørende rolle for landet og er en stor del af deres økonomi. Som det eneste sted i verden er 90% af Island strøm forbrug drevet af grøn energi fra deres geotermi. Geotermien kommer fra deres brændende undergrund hvor magmaen ligger lige under overfladen og bobler.

I min opgave vil jeg redegøre for Islands geologi og naturressourcer. Herefter vil jeg undersøge udviklingen i Islands indtægtskilder, herunder med særlig fokus på hvordan naturressourcerne bidrager til økonomien. Dernæst vil jeg diskutere hvilken betydning Islands naturressourcer har for deres økonomi og herunder komme ind på eventuelle potentielle udfordringer i fremtiden for den islandske økonomi. Til slut vil jeg runde af med en konklusion der samler op på hele opgaven.

Redegørelse for islandske geologi og naturressourcer
Island er et af jordens mest geologisk aktive steder. Dette skyldes at Island ligger midt i en divergerende forkastning mellem den amerikanske kontinentalplade og den eurasiske kontinentalplade. Dette betyder at disse to pladegrænser hvert år glider 2-3 cm væk fra hinanden, hvilket resultere en dyb revne hvorfra magma fra undergrunden stiger op. Forkastningen mellem de to kontinentalplader bliver også kaldt for Den Midtatlantiske Ryg. Når pladerne bevæger sig væk fra hinanden dannes der tit en gravnedsænkning eller en midterdal hvilket kan...

Dog er det Islands energikilder som har fået sat et særligt præg i vores ny moderne samfund. På Island findes der omfattende vedvarende ressourcer som vandkraft og geotermisk energi. Sammenlignes Island med andre lande som driver deres energi ved dyre ressourcer som olie og kul så er 90% af alle husstandene på Island opvarmet ved geotermisk energi. Et eksempel på dette kan ses i hovedstaden Reykjavik hvor nærmest alle husstandene er...

Det kan her ses på grafen hvordan turisterhvervet er vokset markant. I år 2000 havde Island i alt 302.900 tusinde besøgende. Dette tal var fordoblet i 2012. Men allerede i 2014 var tallet mere end tredobbelt med 998.600 tusinde besøgende. På to år er antallet af turrister på Island steget mere end på 13 år. I grafen kan der også ses et eksempel på finanskrisen som inden træf i 2008. Her kan vi se hvordan antallet af besøgende de pågældende år efter faldt fra 2008 med 502.000 tusinde besøgende til 2010 hvor ...

Ud over turisme har Island også andre vigtige indtægtskilder, herunder især fiskeri. Førhen i tiden var fiskeri Islands vigtigste indkomst men som tidligere nævnt har turismen overtaget pladsen som den største indtægt. Ovenstående graf (s. 8 nederst) illustrerer udviklingen i fiskeriet i perioden fra år 2000 til 2014 målt i ton fangst hvert år. Det kan her ses at der har været et større fald i fangsten i år 2003 til 2010. Her er fangsten faldet med ca. 1 million tons fisk hvilket må svare til et fald med ca. 50%. Umiddelbart efter stiger fangsten lidt igen men er derefter faldende i 2014. Selv om fangsten af fisk er faldet er ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Island og naturressourcer | Samf A og NG B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.