AT synopsis: Udviklingen i frihedsidealet

  • STX 3.g
  • AT (Oldtidskundskab C, Engelsk A)
  • Ingen givet
  • 6
  • 1361
  • PDF

AT synopsis: Udviklingen i frihedsidealet

AT synopsis omhandlende frihedsidealet og udviklingen i frihedsidealet med udgangspunkt i oldtiden og Perikles Gravtale til USA i dag med udgangspunkt i Arnold Schwarzenegger's Republican Convention Speech.

Problemformulering

Hvordan har frihedsidealet ændret sig fra oldtiden med udgangspunkt i Perikles Gravtale i forhold til USA i dag med udgangspunkt i Arnold Schwarzeneggers Republican Convention Speech og hvorfor?

Delspørgsmål
1. Hvad er talernes formål?
2. Hvilke værdier nævnes som vigtige for frihedsidealet i de to taler?
3. På hvilke punkter adskiller disse værdier sig fra hinanden og på hvilke er de ens?
4. Hvad var de forskellige historiske forhold forud for talerne?

Uddrag

Væsentligste delkonklusioner
1. Perikles Gravtale havde det formål, at mindes og ære de første faldne soldater i den pelo-ponnesiske krig , men samtidig fungerede talen også som propaganda for krigen og staten, da Perikles lægger tydelig vægt på Athens forbilledlige værdier, såsom frihed, magt, demokrati, velstand osv. Denne propaganda var til for at få folket til , af nationalitetsfølelse over for staten, Athen at stå sammen og kæmpe mod den fælles fjende... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis: Udviklingen i frihedsidealet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.