AT: Martin Luther King & raceadskillelse

 • STX 3.g
 • AT (Historie A, Engelsk B)
 • Ingen givet
 • 5
 • 1781
 • PDF

AT: Martin Luther King & raceadskillelse

AT synopsis om Martin Luther King og raceadskillelse.

Er skrevet ud fra overemnet Kampen for det gode liv.

FAG: Historie A og Engelsk B.

Problemformulering

Martin Luther King var en af borgerrettighedsbevægelsens hovedskikkelser.

Hvad fik King til at kæmpe for en ende på raceadskillelsen og hvordan kæmpede han? Hvad var hans drøm, hvordan udtrykker han den i talen ”I have a dream” og blev hans drøm opfyldt?

Lærers kommentar

God AT, men ved præsentationen af underspørgsmål mangler der dog, hvorfor de er relevante for at besvare problemformuleringen.

Indhold

Problemformulering
Underspørgsmål
Diskussion af materialer, teorier og metoder
1. Hvad var grundlaget for Martin Luther Kings ønske om afskaffelse af raceadskillelsen og hvordan organiserede han kampen?
2. Hvad var hans drøm og hvilke virkemidler valgte han at bruge i talen ”I have a dream”?
3. I hvilken grad blev hans drøm opfyldt?
Konklusioner på underspørgsmål
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

De sorte mennesker i USA kæmpede i 50-60erne for afskaffelse af de raceadskillelseslove der hindrede dem i at opnå det de opfattede som værende det gode liv – altså et liv hvor de ikke blev holdt tilbage af og dømt ud fra deres hudfarve. Et liv hvor de havde de samme muligheder som de hvide... Køb adgang for at læse mere

AT: Martin Luther King & raceadskillelse

[1]
Bedømmelser
 • 09-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  alisd lasdn lkasdlk aslkdn asklnd kl