SOP om Volkswagen AG i Afsætning A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Dansk A, SOP)
 • 7
 • 24
 • 6706
 • PDF

SOP om Volkswagen AG i Afsætning A og Dansk A

SOP om Volkswagen AG i fagene Afsætning A og Dansk A.

Den første del af opgaven indeholder en virksomhedsbeskrivelse samt strategisk analyse af Volkswagen, med fokus på interne forhold og eksterne forhold.

I denne forbindelse kigges der på en værdikæde, en omverdensanalyse, og derefter en SWOT-analyse.

Dernæst kigges der på den overordnede konkurrencestrategi, og jeg vurderer en mulig fremtidig vækststrategi der kan skabe mest muligt vækst for firmaet.

Derefter gennemgår jeg tre selvvalgte Volkswagen reklamer, med inddragelse af teorier omkring segmentering og målgrupper (jeg kigger kun på Danmark). Til slut vurderer jeg effektiviteten af reklamerne i henhold til deres udvalgte målgruppe.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Rapport om Volkswagen AG 2
Abstract 2
Indledning 2
Virksomhedsbeskrivelse 3
Volkswagens historie 3
Interne forhold - Værdikæden 3
Eksterne forhold - Omverdensmodellen 5
Konklusion – SWOT-analyse 8
Overordnet strategi 8
Konkurrencestrategi 8
Vækststrategier 9
Volkswagens anvendelse af promotion 10
Promotion former 10
1 Reklameanalyse – Den nye Golf 11
2 Reklameanalyse – Fox 13
3 Reklameanalyse – Transporter Kombi 14
Segmentering & valg af målgruppestrategi 15
Konklusion på rapport 19
Litteraturliste 20
Internetdokumenter 20
Bøger 20
Bilag 1 – SWOT-analyse 21
Bilag 2 – AIDA-model 22
Bilag 3 – SMUK-modellen 23
Bilag 4 – 3 reklameanalyse af Transporter Kombi 24

Uddrag

Indledning
Rapporten omhandler det tyske bilmærke Volkswagen AG, som er Europas største bilproducent. Volkswagen koncernen består af flere mærker, som Audi, Skoda, SEAT, Bentley, Lamborghini og Bugatti, men jeg vil kun have mit fokus på Volkswagen. Derfor starter jeg med at lave en virksomhedsbeskrivelse og en strategisk analyse, som indeholder Volkswagens interne – og eksterne forhold. Herunder kommer jeg ind på en værdikæde(interne), omverdensanalyse(eksterne) og jeg samler de eksterne - og interne forhold ind i en SWOT-analyse, for at komme frem til en konklusion. Derefter kommer jeg ind på den overordnede strategi, for at finde ud af, hvilken position de har på markedet, og hvilken vækststrategi der vil skabe mest vækst.
Så vil jeg kigge på 3 selvvalgte Volkswagen reklamer, hvor jeg både vil inddrage relevant segmenteringsteori og målgruppeteori. For at kunne gå i dybden med dette, afgrænser jeg mig kun til at kigge på Danmark. Til slut vil jeg vurdere reklamernes effekt på Volkswagens målgrupper og brand.

Virksomhedsbeskrivelse
Under virksomhedsbeskrivelsen vil jeg starte med at skrive om VW's historie, og derefter vil jeg kigge på de interne forhold ved at lave en værdikæde. Dernæst vil jeg kigge på de eksterne forhold, hvor jeg vil bruge omverdensmodellen. Til sidst vil jeg lave en SWOT-analyse for at komme frem til en konklusion.

Volkswagens historie
Volkswagen AG er en tysk virksomhed som fabrikerer biler, og de har hovedsæde i Wolfsburg, Tyskland. De blev grundlagt i 1930'erne af Hitler under navnet KdF-wagen, som var en del af hans program for Kraft durch Freunde. Hitler ønskede en lille, billig og praktisk firesæders bil til folket – nemlig en Volkswagen. Prototyperne blev fremstillet af den fanatiske dr. Ferdinand Porsche, som var den ultimative teknikernørd. Efter krigen, så fremtiden ikke lovende ud for VW pga. sin... Køb adgang for at læse mere

SOP om Volkswagen AG i Afsætning A og Dansk A

[8]
Bedømmelser
 • 15-03-2011
  Virkelig gennemarbejdet SRP, fint formuleret og lever da i hvertfald op til karakteren.
 • 04-04-2011
  jeg synes det er en rigtig god og fyldig opgave
 • 17-12-2015
  godt. Virker for mig.
 • 06-03-2013
  super og velformuleret opgave.

Materialer relateret til SOP om Volkswagen AG i Afsætning A og Dansk A.