SOP om viral markedsføring | Analyse af reklame fra Volkswagen

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 29
  • 6878
  • PDF

SOP om viral markedsføring | Analyse af reklame fra Volkswagen

Dette SOP handler om viral marketing og er skrevet i fagene Dansk A og Afsætning A.

Opgaven gør rede for viral markedsføring og kommunikation og indeholder en analyse af en Volkswagen-reklame.

Reklamen hedder "The Force" og kan ses her

Problemafgrænsning
I første opgave vil der blive redegjort for viral markedsføring. Jeg vil ikke uddybe andre emner, men skabe et overordnet billede af begrebet.

I den anden opgave vil jeg analysere en konkret kampagne, og se på baggrund af de forskellige kommunikationsmål, effekten af viral markedsføring. I analysen vil jeg have fokus på de punkter jeg finder relevante.

I den tredje opgave vil jeg have fokus på afsætningsmæssige faktorer fra redegørelsen, og generelt i afsætning, promotions mixet.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Problemafgrænsning 5
Metode- og teoriafsnit 5
Kildekritik 6
Viral kommunikation 7
The Force – Volkswagen reklame 11
Filmiske virkemidler 13
Den virale del 15
Effekten af viral markedsføring 16
Vurdering af viral markedsførings samspil med promotionsparameteren 18
Fordele og ulemper ved viral markedsføring 20
Konklusion 22
Opgavens omfang 23
Kildeliste 24
Bilag 28

Uddrag

Først vil jeg kort komme omkring metode- og teoriafsnit samt kildekritik.
Inspireret af viral markedsføring og med udgangspunkt i Volkswagen, har jeg valgt at analysere kampagnen ”The Force” fra Volkswagen, hvor viral markedsføring indgår. Jeg vil starte ud med at redegøre for begrebet viral markedsføring for derved at skabe et overordnet billede af begrebet, så jeg har en god grundlæggende viden til emnet. Dernæst vil jeg lave en konkret analyse af kampagnen, og herunder vil jeg foretage en analyse af den virale del af reklamen. Efterfølgende på
baggrund af hele analysen og de forskellige kommunikationsmål, vil jeg diskutere effekten af viral markedsføring. Afslutningsvis vil jeg kigge på promotionsparameteren og viral markedsførings samspil med disse samt diskutere de fordele og ulemper, der er omkring den virale markedsføringsform.

Jeg vil udarbejde opgaven med udgangspunkt i fagene Afsætning og Dansk, hvor jeg vil inddrage teorier og metoder fra begge fag for dermed at komme godt omkring hele min opgaveformulering.

I min opgave vil mit formål være at dokumentere mine evner til at fordybe mig fagligt i mit emne på tværs af to fag. Jeg vil nøje udvælge og bearbejde materiale for bedst mulig besvarelse af min opgaveformulering.

Mine kilder er hovedsageligt fundet på nettet, og generelt har jeg fundet dokumenter og mange brugbare artikler. Ud over dette har jeg gjort brugt af vores i-bøger i de to fag, da de uddyber disse emner godt. Jeg har også valgt at lave et kildekritisk afsnit der behandler mine kilder kritisk, da en væsentlig stor del af mit materiale er fundet på nettet... Køb adgang for at læse mere

SOP om viral markedsføring | Analyse af reklame fra Volkswagen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om viral markedsføring | Analyse af reklame fra Volkswagen.