Vejr og klima

 • HF 1. år
 • Geografi C
 • 10
 • 16
 • 3950
 • PDF

Rapport: Vejr og klima

Formål:
Er at kaste forståelse over det overordnede globale vindsystem, og dettes påvirkning af det danske klima, med udgangspunkt i teorier fra teksten. Herudfra at kunne forklare de danske klimaforhold, set som en del af et globalt system.

Indhold

Formål side 3
Teori side 3
Resultater side 15
Diskussion/konklusion side 15
Fejlkilder side 16

Uddrag

Teori:
Det er variationen i solens aktivitet der påvirker klimaet, men dog i et usikkert omfang. Hvad der i særdeleshed påvirker vores klima er solens lys- og varmesråling altså solens energiudsendelse. Mange teorier bygger på at der er sammenhæng mellem solplethyppigheden (solens magnetiske aktivitet) og jordens klimaudsving. Solpletter er, som ordet siger, pletter på solen. Disse pletter optræder som mærke områder på solen der ca. er 1500-2000 ° lavere end solens øvrige overflade. Disse pletter udsender elektromagnetiske udladninger som styrker solens magnetfelt. Dette magnetfelt beskytter Jorden mod kosmisk stråling fra verdensrummet, hvilket vil sige at des stærkere solens magnetfelt er, jo mindre kosmisk stråler når Jordens atmosfære, og da kosmiske stråling fremmer skydannelsen via ionisering af aerosolerne (luftbårne partikler mindre end én mikrometer, såkaldte submikrone partikler, f.eks. sod, dråber og støv). Der er tale om opløste faste og/eller flydende bestanddele i en gasart), dvs. høj kosmisk stråling → øget skydannelse. Denne øgede skydannelse resulterer i større refleksion af solens stråler i atmosfæren og... Køb adgang for at læse mere

Vejr og klima

[13]
Bedømmelser
 • 08-05-2011
  Givet af HF-elev på 1. år
  Grundig opgave, som hjælper en til bedre at forstå noget om årstidsvariationerne i danmark. Virkelig god opgave
 • 22-09-2011
  Givet af HF-elev på 1. år
  Super flot udarbejdet opgave! Vildt detaljeret og kommer godt omkring
 • 03-01-2017
  Givet af HFe-elev på 1. år
  Jeg synes, at det er super godt. :)
 • 04-06-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  alting virkede godt, hjalp en hel del