Noter til Geografi: Natur, Kultur, Mennesker

 • STX 2.g
 • Naturgeografi C
 • Ingen givet
 • 18
 • 6258
 • Word2003

Noter til Geografi: Natur, Kultur, Mennesker

Dette er en lang række noter til lærebogen Geografi: Natur, Kultur, Mennesker. Emnerne til Geografi: Natur, Kultur, Mennesker kan ses nedenunder.

Indhold

Regioner (s. 16-17)
Oprindelse og spredning(s. 17-19)
Humanøkologi (s. 19-22)
Kulturintegration (s. 22)
Kulturlandskaber (s. 22-23)
Jordens opbygning og udvikling (s. 33-35)
Jorden (s. 35-36)
Jordens opbygning (s. 36-37)
Jordens kemiske sammensætning (s. 38-39)
Jordens/danmarks geologiske historie (s. 40-41)
Geologisk tidstavle (s. 42)
Global tektonik og vulkanisme (s. 42-44)
Teorien om pladetektonik (s. 44)
Vulkanisme (s. 44-45)
Hvad driver pladerne (s. 45-46)
Konstruktive pladerande (s. 46-48)
Destruktive pladerande (s. 48-49)
Bevarende pladerande (s. 49-50)
Kontinenternes vandring (s. 50)
Sedimentære bjergarter (s. 51-52)
Metamorfe bjergarter (s 52-53)
Magmatiske bjergarter (s. 53-54)
Tryk og klima (s. 63-64)
Det globale vindsystem (s. 64-66)
Dynamiske lavtryk, vandrende cykloner (s. 66-67)
Monsunområder (s. 67-68)
El Niño (s. 68)
Nedbør (s. 68-70)
Nedbørstyper (s. 70-71)
Klimaændringer (s. 71-73)
Klimaet i Danmark (s. 73)
Drivhuseffekt (s. 74-76)
Ozon (s. 76)
Byklima (s. 76-78)
Klimazoner og plantebælter (s. 78)
Vahls klimainddeling (s. 78)
Klimazoner (s. 78-82)
Vandets kredsløb (s. 117)
Fordampning (s. 118)
Overfladeafstrømning (s. 119)
Nedsivning (s. 119)
Grundvand (s. 119-120)
Vandpolitik (s. 127)
Aswandæmningen (s. 127-129)
Aralsøen (s. 129)
Erhvervsudvikling i Danmark (s. 193-195)
Erhvervsstrukturen i Danmark (s.195-196)
Erhvervsudviklingen i internationalt perspektiv (s. 197-198)
Kvartære erhverv (s. 198)
Landbrug (s. 198)
Dansk landbrug i 1990’erne (s. 198-200)
Dansk landbrugs udvikling (s. 200)
Den regionale udvikling i dansk landbrug (s. 200-201)
Landbruget og naturgrundlaget (s. 201-203)
EF og landbruget (s. 203-204)
Befolkning (s. 221)
Jordens befolkning (s. 221-223)
Demografiske komponenter (s. 223)
Fødte (s. 223-224)
Døde (s. 224-225)
Vandringer (s. 225)
Internationale vandringer (s. 225-226)
Flygtninge (s. 226-227)
Nationale vandringer (s. 227)
Befolkningsstruktur (s. 227-229)
I-landene (s. 229-230)
Den demografiske transition (s. 230)
Den europæiske ekspansion (s. 230-232)
Befolkningspresset lettes (s. 232-233)
Den demografiske transition (s. 233-235)
Befolkningspresset (s. 235-236)
Familieplanlægning (s. 236-238)
Befolkningsproblemer (s. 238)
Vesteuropa (s. 238-239)
Rige og fattige lande (s. 261-262)
Levevilkår (s. 262)
Bruttonationalprodukt (s. 262-263)
Indeks for menneskelig udvikling (s. 263)
Indeks for bæredygtig økonomisk velfærd (s. 263)
Europæisk dominans (s. 264)
Europæisk opdagelse og kolonisering (s, 264-265)
Amerika (s. 265-267)
Asien (s. 267)
Afrika (s. 267-268)

Uddrag

Regioner (s. 16-17):
• Rum el. rumlig udbredelse: Udstrækning, lokalisering eller område på jordens overflade.
• Formel region: Et ensartet område, der rummer udbredelsen af et geografisk emne. Eks. Et verdenskort, der gengiver jordens forskellige religioner, er sammensat af formelle regioner, der viser udbredelsen af kristne muslimer, hinduer osv.
Formelle regioner har et kerneområde, som svækkes med afstanden.
• Funktionel region: Et konkret område. Fungerer politisk, socialt og økonomisk som en enhed. Eks. En stat, et amt, en by.
Har desuden et knudepunkt eller centrale pladser, hvor funktionerne koordineres fra.
• Se eks. I bogen side 16-17... Køb adgang for at læse mere

Noter til Geografi: Natur, Kultur, Mennesker

[12]
Bedømmelser
 • 07-06-2016
  Givet af Lærerstuderende på 4. år
  Overordnet rigtig gode noter. Dog er der et par små-fejl/misforståelser - såsom at lerskifer er en metamorf bjergart (det er en sedimentær).
 • 06-06-2007
  Rigtig gode noter.. bare ikk lige dem jeg skulle bruge fra bogen.. haha
 • 01-10-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  god hjælp til eksamen
 • 06-06-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  .....................................