Tyskland og Berlin

  • HHX 2. år
  • International Økonomi B
  • 10
  • 18
  • 3892
  • Word2007

Tyskland og Berlin

Studietursopgave om Tyskland og Berlin i International Økonomi B.

Problemformulering
Vi vil undersøge Tysklands historie og økonomi og sætte det i forhold til Danmark. Udover det vil vi beskrive Tysklands historie fra 1945 og frem til i dag, og forklare hvordan befolkningen og erhvervet er i Tyskland. Tysklands økonomiske og politiske system vil vi også komme ind på. Derefter vil vi finde tal og observationer på de makroøkonomiske nøgletal i både Tyskland og Danmark og sætte dem op imod hinanden. Vi vil komme lidt mere ind på Tysklands pengepolitik og valutasystem, og igen sætte det op imod Danmarks.

Så vil der blive undersøgt, hvorledes den regionale beskæftigelsessituation ser ud i de forskellige dele af tyskland, og undersøge forskellene her. Vi vil også se på Tysklands indvandring. Under Tyskland skal der undersøges deres placering i verdenshandlen, deres sociale- og indkomstmæssige uligheder, deres udvikling i eksport og import, og hvordan finanskrisen har ramt dem. Emnet afrundes med en vurdering af Tysklands fremtidige rolle i europæisk økonomi og verdensøkonomien.

Indhold

1 Indledning 4
2 Problemformulering 4
3 Metode 4
4 Kort beskrivelse af Tysklands historie i grove træk fra 1945 til i dag 4
4,2 Berlins deling efter 2. Verdenskrig afslutning 4
4,3 Tysklands deltagelse i etableringen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) i starten af 1950´erne, dannelsen af EF mv. 5
4,4 Murens fald i november 1989 (årsagerne hertil) 5
5 Demografi og generelle geografiske oplysninger 5
5,1 Generelle geografiske oplysninger 5
5,2 Fødselsraten 6
5,3 Befolkningsfordelingen 7
5,4 Erhvervsstrukturen 8
6 Det økonomiske og politiske system i Tyskland 8
6 Beskrivelse, analyse og vurdering af de makroøkonomiske nøgletal sammenlignet med Danmark de sidste 5-10 år 9
7 Valutasystemet i Tyskland i forhold til i Danmark 10
7,1 Tyskland 10
7,2 Danmark 10
7,3 Fordele/ulemper 10
8 Sociale uligheder og indkomstfordeling i Tyskland/Berlin sammenlignet med Danmark 10
9 Arbejdsløsheden i Tyskland 11
10 Indvandringen til Tyskland 11
11 Tysklands placering i verdenshandelen 12
13 Tyskland berørt af finanskrisen 12
14 Initiativer taget i Tyskland til at afbøde finanskrisens konsekvenser og Tysklands samhandel med Danmark 13
15 Tysklands fremtidige økonomiske rolle i europæisk økonomi og verdensøkonomien 14
16 Perspektivering 14
17 Konklusion 14
18 Evaluering 15
18,1 Udbytte 15
18,2 Metode 15
18,3 Planlægning 16
Bibliografi 17

Uddrag

Indledning
Da vi har været på studietur i Berlin, og ikke ved særlig meget om Tyskland, har vi fået til opgave at beskrive Tysklands historie og økonomi. Vi vil derudover sætte det i perspektiv til Danmark, da Tyskland og Danmark kan have forskellige resultater, og er så forskellige med indbyggertal og størrelse, men også med historie, politik og økonomi.

3 Metode
Vi vil søde informationer på internettet, i bøger og diverse artikler. Vi vil gennemlæse det materiale vi finder og bruge det mest væsentlige.
4 Kort beskrivelse af Tysklands historie i grove træk fra 1945 til i dag

4,2 Berlins deling efter 2. Verdenskrig afslutning
I 1945 efter krigens afslutning blev Berlin delt i fire grupper, en britisk, fransk, amerikansk og en sovjetisk. Aftalen var at de skulle regere byen i samarbejde, men da sovjetunionen blev mere og mere kommunistisk gik byen over i to dele – øst og vest. Derved blev Berlin centrum for den kolde krig. Den 13. august 1961 blev Berlin skåret over i to dele, af en mur, og i 1989 blev det igen frit for østtyskere at færdes i vesttyskland. Officielt var det den 3. oktober 1990 at muren blev overflødig.

4,3 Tysklands deltagelse i etableringen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) i starten af 1950´erne, dannelsen af EF mv.
Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) var en aftale mellem Frankrig og Tyskland om at sammenlægge deres kul- og stålproduktion. Da de to lande kom frem til en aftale, indgik deri, at andre lande også var velkomne til at deltage. De to lande var begge klar over at Europas økonomi skulle opretholdes, så der ikke ville opstå en så forfærdelig krig som de to første verdenskrige.
ESKF traktaten blev grundlaget for et EU som vi kender det i dag, idéen med ESKF var en fælles handel i Europa.

4,4 Murens fald i november 1989 (årsagerne hertil)
Berlinmuren faldt om natten mellem torsdag d. 9. november og fredag d. 10. november 1989. Årsagerne til murens fald, var det stærke pres fra befolkningen om at indføre rejsefrihed og den øgede republikflugt fra DDR til Vesttyskland – delvist gennem ambassader i forskellige østeuropæiske lande og delvist gennem Ungarn, som havde åbnet sin grænse til Østrig. Murens fald blev udløst gennem en pressekonference med politbureaumedlemmet Günter Schabowski, som blev transmitteret direkte i fjernsynet.

5 Demografi og generelle geografiske oplysninger

5,1 Generelle geografiske oplysninger
Tyskland er et stort land der består af 16 delstater, med byen Berlin som hovedstad. Tyskland er det land i EU med flest indbyggere pr. km2. Tyskland ligger dog som nummer to i Europa, hvor der er flere mennesker i Rusland. Tyskland er en af verdens tættest befolkede større nationer, med deres 357.021 km2 land hvor der bor 82.369.552 mennesker. 3,4 mio. af disse mennesker bor i ... Køb adgang for at læse mere

Tyskland og Berlin

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.