OL i Berlin 1936 | Opgave i Historie

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 12
  • 13
  • 3654
  • PDF

OL i Berlin 1936 | Opgave i Historie

Større opgave i Historie om De Olympiske Lege i Berlin i 1936.

Opgaven fokuserer på nazisternes brug af OL i 1936 som propaganda og på, om det lykkedes nazisterne at gennemføre denne propaganda. Opgaven indeholder en kildekritisk analyse af "En tysk skolepiges syn på jøderne", skrevet af Erna Listing og trykt i ugebladet Der Stürmer i januar 1935.

Opgaveformulering
- Redegørelse for De Olympiske Lege som et politisk anliggende med særligt henblik på dets virke som propagandamiddel for nazisternes raceteori og de jødiske forhold under Legene.
- Undersøgelse af den ariske ungdom i Tysklands generelle syn på jøder var, med understøttelse af skolepigen Erna Listings stil ”Jøderne er vores ulykke”, trykt i det nazistiske ugeblad Der Stürmer.
- Diskussion omkring hvorvidt det lykkedes tyskerne at gennemføre deres propaganda, forsøgt udspillet under Legene.

Kilder:
Frederiksen, Peter: Det Tredie Rige, Systime, 1. udgave, 2. oplag, 1998-1999.
Hilton, Christopher: Hitlers Olympiske Lege Berlin 1936, Schultz, 1. udgave, 1. oplag, 2007.
Kershaw, Ian: Hitler en biografi, Gyldendal, 1. udgave, 1. oplag, 2008.
Lynch, Michael: Understand Nazi Germany, Hodder Education, new public edition, 2012.

Indhold

1. Problemformulering Side 3
2. Indledning Side 3
2.1 Historisk baggrund Side 3-4
2.2 Begrundelse for emnevalg Side 4
3. De Olympiske Lege som politisk anliggende Side 4
3.1 Boykot Side 4-6
4. De Olympiske Lege som propagandamiddel Side 6
4.1 Propaganda i Tyskland Side 6
4.2 Utilfredshed over værtsskabet Side 7
4.3 Produktion af olympiske overmennesker Side 7
5. Jødiske forhold under legene Side 8
5.1 Den nazistiske racepolitik Side 8
5.2 Ren by Side 8
6. Den tyske ungdoms syn på jøder Side 9
6.1 Den tyske skole Side 9
6.2 En tysk skolepiges syn på jøderne - kilde Side 9-10
7. Lykkedes det tyskerne at gennemføre deres propaganda? Side 10-11
8. Konklusion Side 11
9. Litteraturliste Side 12

Uddrag

2. Indledning
I 1936 blev De Olympiske Lege afholdt i den tyske hovedstad Berlin. Tysklands leder, rigskansler Adolf Hitler, havde helt særlige planer for, hvad dette OL skulle bruges til. Planen var, at hele verden skulle se, hvor imponerende styrke og magt nazismens Tyskland havde.
Legene skulle også demonstrere Hitlers raceteori ved at vise, at den ariske race havde idrætsudøvere helt i særklasse i forhold til andre racer.

2.1 Historisk baggrund for situationen
Efter Tysklands nederlag ved Første Verdenskrig blev landet kastet ud i økonomisk kaos og galoperende inflation pga. Versailles-traktatens strenge vilkår. I 1924 oplevede økonomien imidlertid et kraftigt opsving da landet bragede frem industrielt og arbejdsløsheden faldt. Samtidig med dette kom Tyskland på bedre fod med de tidligere fjender, og krigsskadeerstatningen blev derfor betydeligt sænket. Tysklands økonomi skrantede samtidigt med alle andre nationer – 1929, Wall Street-krakket. Ingen købte noget, og derfor blev der heller ikke produceret meget. Mange opblomstrede virksomheder gik konkurs. Den økonomiske situation var nærmest tilbage ved udgangspunktet efter Første Verdenskrig, og netop denne blev en afgørende forudsætning for Adolf Hitlers overtagen som Rigskansler – og millioner af tyskeres tilslutning til nazistpartiet.
I 1931 tildelte den Internationale Olympiske Komité, IOC, De Olympiske Lege 1936 til Berlin. Valget skulle signalere Tysklands tilbagevenden til verdenssamfundet efter deres længevarende isolation.

2.2 Begrundelse for emnevalg
Jeg har valgt dette emne fordi det politiske spil, som optræder under Legene interesserer mig en del. Jeg går også meget op i sportskonkurrencer, i særdeleshed De Olympiske Lege og har ved flere lejligheder besøgt stadionet i Berlin og det dertilhørende olympiske museum. Jeg har i forvejen en del kendskab til emnet gennem forskellige artikler i magasinet Historie og Ken Follets bog Verdens Vinter.

---

6.2 En tysk skolepiges syn på jøderne – kilde
Indlægget En tysk skolepiges syn på jøderne, skrevet af Erna Listing, blev trykt i ugebladet Der Stürmer i januar 1935. Listing har indsendt en stil, hun er blevet bedt skrive i skolen i håb om, at redaktøren Streicher vil trykke den, derfor er der tale om en førstehåndskilde.

I kilden får vi et tydeligt billede af, hvordan Hitler begyndte sin indoktrinering af tyskere allerede i skolen. Hun skriver blandt andet at ”Gauleiter Streicher har fortalt os en masse om jøderne, så vi hader dem alle sammen.”, hvilket betyder at den opfattelse, hun har fået, om jøder, ikke er positiv. Hun fortsætter: ”Jøden er en bastard. Han har arvet noget fra arierne,... Køb adgang for at læse mere

OL i Berlin 1936 | Opgave i Historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til OL i Berlin 1936 | Opgave i Historie.