Genmanipulation af tomater og E.coli | Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A

Rapport: Genmanipulation af tomater og E.coli | Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A

Rapport om transformation af E.coli samt genmanipulation af eukariote organismer (tomatplante)

Problemformulering
• Hvordan er en bakterie opbygget?
• Er det muligt at gensplejse en bakterie, hvis ja: hvordan?
• Hvordan gensplejses en tomat? Beskriv de grundlæggende processer
• Hvorfor kan det være fordelsagtigt at reducere koncentrationen af PG i en tomat?
• Kan man ændre en tomat på andre måder, så denne evt. bliver sundere? (funktional foods).

Indhold

Problemformulering 3
Bakterier 4
E. Coli 5
Genmanipulation af tomatplanter 6
Regulering af PG 6
Regulering af antioxidanter 9
Introduktion 11
Materialer 12
Sikkerhed 13
Fremgangsmåde 13
Forventede resultater 14
Resultater 15
Konklusion 16

Uddrag

Bakterier
I dette afsnit beskrives først de grundlæggende træk ved bakterier. Herefter beskrives bakterien Escherichia Coli (E. Coli) mere dybdegående. Formålet med dette afsnit er at give en grundlæggende forståelse for hvorfor denne bakterie anvendes i forsøget og hvad der danner grundlag for de forskellige processer.
Ordet bakterie stammer fra det græske ord ”bakterion” der betyder småstav . For alle bakterier gælder at de er prokaryote, dvs. at de ikke har nogen cellekerne men derimod lader deres arvemateriale flyde frit rundt i cytoplasma . Bakterier har i forhold til eukaryote organismer en meget simpel arvemasse, og producerer kun få forskellige proteiner... Køb adgang for at læse mere

Genmanipulation af tomater og E.coli | Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.