Indfarvning af stof | Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A

Projekt: Indfarvning af stof | Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A

Her kan du se et eksempel på et projekt, skrevet i Teknikfag på HTX, om indfarvning af stof. Eleven kommer bl.a. indover tekstilfarvning, hvordan øjet opfatter farverne og hvordan materialerne opfører sig.

Tilbage i forhistorisk tid har man brugt uægte farver fra bær, blomster, bark og rødder til farvning af tøj. Uden speciel forbehandling kan en del af disse stoffer binde sig direkte på et stykke klæde. Farvestoffer med denne egenskab kalder man derfor direktfarvestoffer. F.eks. vil farven fra solbær nemt binde sig til et stykke bomuld, ved gentagen vask vil den dog forsvinde.
Indigo der har været kendt i mere end 4000 år, og i dag kendt som Blue Denim, binder sig derimod ikke direkte på bomuld. Ved en kemisk omdannelse, en reduktion, kan det trænge ind i tøjet, hvorefter luftens ilt oxiderer det til det velkendte blå farvestof. Metoden kaldes kypefarvning, den giver de fineste ægthed.
For at forstå baggrunden for de forskellige farveteknikker må man have kendskab til tekstilfibres opbygning. Enhver farvning af et stykke tøj drejer sig nemlig om dannelse af kemiske bindinger mellem tekstilfiber og farvestof.

Indhold

Forskellige indfarvningsmuligheder og deres virkning 1
Indholdsfortegnelse 2
Lidt historie om farvning 3
Farveforståelse 5
Registrering af lys i øjet 6
Tekstilfarvning – set med kemiens øjne 7
Lidt om materialerne bomuld og uld 8
Bejdsning 11
Inden farvning 11
Efterbejdsning 12
Farvningen 13
Metode 1 13
Metode 2 13
Ægthed 15
Sikkerhedsregler 15
Tværfaglighed 15
Konklusion 16
Litteraturliste 17

Uddrag

Man ved ikke hvilken betydning farver har haft for vores forfædre, men der er vist god grund til at tro at den har haft samme betydning for dem, som for os i nutiden. Hvornår man begyndte at forsøge sig med at overføre naturens farver til klædedragten, er et spørgsmål der ikke kan besvares. Man må nøjes med at bruge sin fantasi.

Det er kendt at kineserne allerede for 4000 år siden kendte til at farve med blå og røde farvestoffer, og man formoder at de fortrinsvis farvede på silke.
Ægypterne kendte også kunsten på næsten samme tid og man mener at fønikierne har lært kunsten af dem. Fønikerne er senere blevet kendt for deres purpurfarve. Dette farvestof udvandt de af sneglearter der lever i Middelhavet. Sneglen har en ... Køb adgang for at læse mere

Indfarvning af stof | Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A

[2]
Bedømmelser
  • 07-03-2014
    ved ikke har ikke læst opgaven endnu
  • 11-11-2012
    flot.........!!!!:)........