SRP: Manhattan-projektet og Atombomben i Fysik og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Fysik A)
 • 12
 • 37
 • 13406
 • PDF

SRP: Manhattan-projektet og Atombomben i Fysik og Historie

SRP om The Manhattan Project og Bomberne over Japan, skrevet i fagene Fysik A og Historie A.

I opgaven gennemgår jeg historien omkring projektet, og hvordan atombomben kom til verden, samt forskernes reaktion på det færdiggjorte projekt. I den forbindelse undersøger jeg den grundlæggende teori for radioaktivitet, og kigger på halveringskonstanten og halveringstykkelsen.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract: 2
Forord 3
Indledning. 3
Manhattan Projektet: 4
Frygten for tysk atombombe. 5
Manhatten Projektet blev holdt hemmeligt 5
Forskerne opfordrer til at standse Manhattan Projektet. 6
Bomberne over Nagasaki og Hiroshima. 7
Ingen vej tilbage. 7
De efterfølgende konsekvenser. 8
Atombomben: 12
Fission 12
Albert Einstein 13
Energi frigjort ved fission. 13
Kædereaktioner: 14
Radioaktivitet medfører skadelig stråling. 15
Absorption af gammastråling i vand: 16
Absorptionsloven for gammastråling: 16
Gammastrålingen og energi niveauerne i kernen: 17
Dosimetri, herunder strålingens virkning: 18
Halveringstiden: 19
Forsøg 19
Forsøgsvejledning: 19
Bestemmelse af halveringskonstanten: 19
Bestemmelse af halveringstykkelsen: 20
Beregninger med dosimetri i forsøget 22
Strålingens skadelighed: 25
Hvad kan man gøre for at forhindre/mindske bestrålingen: 27
Samlet konklusion 28
Litteraturliste: 30
Bilag: 31

Uddrag

"Kapitel 3: Indledning.
D. 6 og 9 august 1945 blev to voldsomme bomber smidt udover Nagasaki og Hiroshima, det var for USA's soldater en lettelse at de ikke skulle til at invadere Japan. Disse bomber dræbte 120.000 mennesker og bagefter lige så mange pga. af bestrålingen.

På én dag blev verden ændret. Denne terrorbombning er den første og hidtil eneste gang, at atomvåben er blevet brugt i krigshandlinger. Til trods for de mange forskere der deltog i Manhattan Projektet gjorde opmærksom på hvor voldsomme konsekvenser en sådan bombe kunne medføre. Dette førte til demonstrationer imod regering i at bruge bomben over Japan.

Regeringens svar var blot at det ville koste alt for mange menneskeliv at skulle invadere Japan til fods. Dette førte til at mange der fra starten så Manhattan Projektet til et projekt hvor man kunne forske i nyt videnskab, til at være et projekt der udelukkende gjaldt om at fremstille et våben således at USA kunne sikre sig sin fremtid.

Atombomben havde altså fået symbolet på en stor magt og en endnu større trussel for de andre nationer. Hvorfor tingene forholdte sig sådan og hvad baggrunden til de forskellige ting var, samt de fysiske principper bag atombomben og hvad dens betydning af bestrålingen kan få, kan du læse i denne opgave."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Manhattan-projektet og Atombomben i Fysik og Historie

[2]
Bedømmelser
 • 08-04-2022
  Givet af 3.g'er på STX
  Den er forældet i forhold til de krav, som de nuværende SRP'er indeholder, men den giver fin inspiration til emnet.
 • 20-02-2014
  rigtigt god opgave den er godt skrevet