SRP om Atombomben i Fysik A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Fysik A)
 • 12
 • 38
 • 9309
 • PDF

SRP om Atombomben i Fysik A og Historie A

SRP'ets primære fokus er Manhattanprojektet og dets historie, og i denne forbindelse bliver der gjort rede for de historiske begivenheder der fandt sted i Stillehavet mellem USA og Japan. Slutteligt gives der en vurdering af deltagernes holdninger og argumenter for og imod at bruge atombomben - Jeg har skrevet opgaven i Fysik A og Historie A.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Stillehavskrigen og angrebet på Pearl Harbor. 3
Da videnskaben mister uskylden. 5
Det hemmelige kapløb 7
Tyskland kapitulerer, men hvad med Japan? 9
Atombomben bliver kastet. 9
Fissionsprocesser. 10
En flad appelsin af uran og grafit. 12
Chicago Pile One (CP-1) 13
Fermi fortsætter sit arbejde med pile. 14
Atombombens konstruktion. 15
Forskerne kommer i tvivl. 17
Sådan dræber en atombombe. 18
Atombomben, et frygteligt våben. 19
Udnyttelser af kerneenergi. 20
Konklusion. 21
Litteraturliste: 23
Bilag nr. 1 25
Bilag nr. 2 26
Bilag nr. 3 26
Bilag nr. 4 27
Bilag nr. 5 28
Bilag nr. 6 29
Bilag nr. 7 34
Bilag nr. 8 35
Bilag nr. 9 37
Bilag nr. 10 38
Bilag nr. 11 39
Bilag nr. 12 40

Uddrag

Indledning
Under 2. verdenskrig skete der store omvæltninger i menneskehedens historie. Det var en tid præget af destruktion, hvor mange uskyldige mennesker blev dræbt. Samtidig med krigens forløb skete der store omvæltninger indenfor kernefysikken. Tidens store forskere opdagede hvordan man kunne udløse store mængder af energi, når man spaltede atomkerner. Det blev begyndelsen på atomalderen. Menneskeheden kunne nu skabe så kraftige våben, at den kunne udslette sig selv. Dermed blev 2. Verdenskrig et symbol på massiv destruktion, som mennesket har været stillet overfor.
Denne opgave er studieretningsprojektet, udarbejdet i 3.g på Horsens Gymnasium. Opgaven er udarbejdet i samarbejdede mellem to studieretningsfag, historie A og fysik A. Opgaven er en individuel opgave, der er blevet udarbejdet i de følgende undervisnings fri dage, mellem tirsdag d. 8. til mandag d. 20. december. Opgaven afleveres tirsdag d. 21. december.
Hovedområdet i opgaven er Manhattan projektet og dets historie. Herunder bliver der redegjort for, de historiske begivenheder der fandt sted i Stillehavet mellem USA og Japan. Krigen blev efterfulgt af Manhattan projektet, der ledte vej til atombomben. Til sidst vurderes deltagernes holdninger og argumenter for brugen af atombomben.

Stillehavskrigen og angrebet på Pearl Harbor.
Stillehavskrigen opstod i 1930'erne. Den var et resultat af Japans aggressive ekspansionspolitik, der især gik udover Kina. I 1931 lykkedes det Japan at erobre provinsen Manchuriet. I 1937 indledte japanerne invasion af Kina. Formålet med Japans ekspansionspolitik var, at den japanske flåde skulle have kontrol over den vestlige del af Stillehavet. Dette skulle sikre Japan forbindelseslinjer til blandt andet, Indokina og Hollandsk Ostindien. For at fuldfører deres mål måtte Japan ødelægge amerikanernes flåde, som var den eneste flåde i Stillehavet, der truede dem. Da Japan i 1940... Køb adgang for at læse mere

SRP om Atombomben i Fysik A og Historie A

[5]
Bedømmelser
 • 28-05-2013
  Givet af HTX-elev på 3. år
  fantastisk opgave. - download den, og få hvad du mangler!
 • 23-11-2014
  En fantastisk opgave. Giver den 6 stjerner :)
 • 01-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtig god srp hjalp mig meget!!
 • 02-03-2012
  hold kæft en god opgave man