Rapport om forsøg med syrer og baser

 • HTX 2. år
 • Kemi A
 • 10
 • 26
 • 5664
 • PDF

Rapport om forsøg med syrer og baser

Rapporten undersøger syrer og baser. Vi har et stort teoriafsnit om syrer og baser generelt og redegør herefter for tre forsøg:

Formål - Justus Von Liebig
Vi skal blande magnesium på fast form med saltsyre og iagttage reaktionen:
Mg (s) + 2H+ (aq) -> Mg2+ (aq) + H2 (g)

Formål - pH for en blanding af en NaOH opløsning og en HCL opløsning
Vi skal se hvordan pH'en ændres når vi blander en syre og en base med samme mængde men varierede koncentrationer.

Formål - Titrering af cola
Vi skal lave en titrering af cola med NaOH. Herefter forventer vi at fosforsyren fra colaen reagerer med OH i en trivalent reaktion.

Studienets kommentar

I rapporten indgår pH-beregninger. Du kan læse mere om syrer, baser og pH i vores kompendium om disse emner.

Indhold

Teori 2
Syrer og baser 2
pH 3
POH 4
Måling af pH 4
Syrestyrke 5
Basestyrke 6
Korresponderende syrebasepar 6
Beregning af pH i syreopløsning 7
Udregning af pH ved opløsning af en stærk syre 7
Udregning af pH ved opløsning af en svag syre 7
Beregning af pH i baseopløsning 8
Udregning af pOH ved opløsning af en stærk base 8
Udregning af pOH ved opløsning af en svag base 9
Titrering af en syre med base 9
Grafisk afbildning af syrebasereaktioner 10
forsøg 1: Justus Von Liebig 10
formål 10
materialer 10
Kemikalier 11
Risici 11
Fremgangsmåde 11
Resultater 11
Behandling 11
Supplerende spørgsmål 11
Forsøg 2: pH for en blanding af en NaOH opløsning og en HCL opløsning 12
Formål 13
materialer 13
Kemikalier 13
Fremgangsmåde: 13
Resultater: 13
Behandling 14
Supplerende spørgsmål: 15
Risici 15
Forsøg 3 titrering af cola 16
Formål 16
Fremgangsmåde 16
Resultater 17
Udregninger 17
Risici 18
Behandling 19
Spørgsmål 22
Usikkerhed/fejlkilder 23
Diskussion til forsøg 1: 24
Konklusion til forsøg 1: 24
Diskussion til forsøg 2: 24
Konklusion til forsøg 2: 25
Diskussion til forsøg 3: 25
Konklusion til forsøg 3: 26

Uddrag

Fremgangsmåde - Justus Von Liebig
1. Tag reagens glasset og fyld det ca. en tredjedel med 0,1 M HCL.
2. Nu skal der tages sikkerhedsforanstaltninger. Husk briller og evt. handsker.
3. Så putter man et stykke magnesiumbånd i glasset.
4. Iagttag hvad der sker!

Fremgangsmåde - pH for en blanding af en NaOH opløsning og en HCL opløsning
1. Find reagensglas frem.
2. Start med at måle og notere pH-værdien af 1 M HCl og 0,1 M NaOH. Til dette bruges den elektriske måling, da præcis pH-værdi er meget vigtigt her.
3. Nu blandes 10ml 1 M HCl og 10 ml 0,1M NaOH. Mål blandingens pH-værdi.
4. Nu er det tid til at finde 2 M NaOH. Dennes pH-værdi måles.
5. 10 ml 2 M NaOH og 10 ml 1 M HCl blandes nu. Mål blandingens pH-værdi.

Fremgangsmåde - Titrering af cola
1: Start med at ryste colaen godt og grundigt. Afmål derefter 50 ml.
2: Mål pH værdien og bestem koncentrationen af fosforsyre i colaen.
3: Ud fra den fundne koncentration udregnes mængden og koncentrationen af NaOH. Vi skal altså selv udregne koncentrationen.
4: Gør titreringsrøret klar med den rigtige mængde NaOH og den rigtige koncentration.
5: Gør computeren og dataopsamleren klar.
6: Start titreringen og hold øje med udviklingen.
7: Stop når kurven flader ud / NaOH slipper op... Køb adgang for at læse mere

Rapport om forsøg med syrer og baser

[5]
Bedømmelser
 • 03-04-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Fin opgave , kunne dog godt være lidt mere teori om syre og base generelt men fin.
 • 13-03-2015
  Givet af HF-elev på 2. år
  perfekt rapport. alt er forklaret meget tydligt.
 • 08-09-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  god rapport. Den var meget nyttig
 • 14-05-2013
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Damn der er god teori i denne opgave