Rapport om syrer og baser i hverdagen

 • HTX 1. år
 • Kemi B
 • 12
 • 9
 • 1536
 • PDF

Rapport om syrer og baser i hverdagen

Rapporten beskriver en måling af pH for en række vandige opløsninger af syrer og baser. Vi redegør i teoriafsnittet for begrebet pH og syrer og baser og kommer bl.a. ind på vands autoprotolysegrad.

Indledning og formål
Formålet for dette forsøg var, at studere pH-værdien for forskellige stoffer med vægt på stoffer fra vores hverdag, og se om koncen-trationen af stofferne har en indvirkning på pH-værdien.

Studienets kommentar

Du kan læse om syrer, baser og pH i vores kompendium om syrer og baser.

Indhold

Indledning og formål
Teori
pH
Remedier
Opstilling
Udførelse
Andet: Hvordan pH-meteret grundlæggende virker
Elektroden
Resultater
Kommentarer til målingerne
Databehandling og diskussion
Opgaveløsning og diskussion
1. pH beregning
2. pH for 0,010M NaOH opløsning
3. Overensstemmelse mellem beregnet og faktisk værdi
4. Fortyndingen
5. Beregning af H3O+ og OH-
Konklusion

Uddrag

Remedier
Til forsøget er følgende remedier blevet brugt:
• pH-meter (inkl pH 4,7 og 9 buffer)
• Følgende stoffer:
o Faxekondi®
o Juice
o Flydende håndsæbe
o Kaffe
o The
o Regnvand
o Sprit 96%
o Håndopvask
o Rengøringsmiddel
o Opvaskepulver
o NaOH 0,1M
o HCl 0,1M
• Bægerglas til stofprøverne
• Måleglas 10mL
• Konisk Kolbe 250mL
• Burette

Udførelse
Hver opløsning fortyndes, hvis det er nødvendigt. Stoffer som kaffe, the og sodavand behøver ikke at blive opløst, hvorimod for eksempel spritten skal fortyndes da det, som før nævnt, ikke giver mening at måle pH på en koncentreret opløsning. Når vi fortynder bruger vi selvfølgelig demineraliseret vand.

Andet: Hvordan pH-meteret grundlæggende virker
Et pH-meter består af en elektrode med en glasboble
for enden og selve pH-meteret, der basalt set er et voltmeter, som måler spændingsforskel og omsætter dette til pH-værdien på displayet.

Elektroden
Elektroden er bygget op som et rør, hvor der sidder en meget tynd glasboble for enden. Selve røret har tykke vægge, hvor der ikke kan slippe nogle ioner igennem, men glasboblen er lavet så den lader H+ trænge igennem. Dette registrer den AgCl beklædte sølvtråd inde i elektroden, hvor der er en væske med en bestemt pH-værdi (afhængig af producent). pH-meteret omsætter dette til et tal (for det meste pH-værdien) på displayet... Køb adgang for at læse mere

Rapport om syrer og baser i hverdagen

[16]
Bedømmelser
 • 20-06-2011
  Givet af HF-elev på 1. år
  jeg syntes at det er en fin opgave men der måtte gerne være mere om indstilling af pH-meteret.
 • 27-05-2010
  super opgave.. lige hvad man skal bruge. lever op til beskrivelsen.
 • 13-10-2015
  kzdhcnksdjfjksefhewjkefj jbfjkwbfjwb jbjreb kebjtkebjtb je4
 • 21-05-2014
  Tak for hjælpen. Den bliver nyttig til eksamenen!