Spektralanalyse - Forsøg i Fysik

  • STX 3.g
  • Fysik B
  • 10
  • 8
  • 1208
  • PDF

Rapport: Spektralanalyse - Forsøg i Fysik

Rapport om spektralanalyse

Formål:
Det vi skulle i forsøget, var at undersøge linjespektret for brint (H(2)) og for et andet grundstof, som så var helium (He) og sammenligne med tabelværdierne.

Opgaven kommer bl.a. ind på hydrogens serier (primært Balmer-serien).

Indhold

Formål
Materialer
Teori
Fremgangsmåde
Forsøgsopstilling
Resultater
Beregninger
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde:
Vi skulle lave forsøget i mørke ellers ville det være meget svært at se linjespektret for hvert af de grundstoffer vi brugte.

Vi brugte spektrometeret til at sende et lys fra brint-spektrallampen ind mod et gitter ( ). Når lyset forlader gitteret, så er det blevet spaltet op i sine såkaldte bestanddele af enkeltfarver. I forsøget kan vi på spektrometeret indstille kikkerten meget nøjagtigt på de enkelte farver, og derefter aflæse på gradskalaen, hvor mange grader θ den enkelte farve er bøjet væk fra retningen ligeud (nulpunktet). På den goniometer vi brugte viste gradskalaen ikke nul da strålen ikke afbøjede, derfor aflæste vi afbøjningen på gradskalaen for den samme linje både til højre θhøjre og til venstre θvenstre. Afbøjningsvinklen θ findes da af . Vi skulle bare være opmærksomme på at aflæse med 0,1˚ nøjagtighed... Køb adgang for at læse mere

Spektralanalyse - Forsøg i Fysik

[1]
Bedømmelser
  • 20-10-2012
    godt lavet..........