Linjespektrum - Rapport i Fysik

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 10
  • 7
  • 1062
  • PDF

Linjespektrum - Rapport i Fysik

Rapporten beskriver et linjespektrum for kviksølv via en spektralanalyse.

Vi undersøger linjespektrum for kviksølv og sammenligner linjespektrum og spektrallinjerne med tabelværdierne.

Lærers kommentar

Suveræn opgave

Elevens kommentar

Noget af sproget er lidt kluntet.

Indhold

Formål
Skitse
Teori
Liste over apparatur
Fremgangsmåde
Måleresultater
Behandling af måleresultater
Sammenligning med tabelværdi¨
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Liste over apparatur.
 Spektroskop
 En Spektrallampe
 En lygte
 Et gitter med 600 linjer per mm

Fremgangsmåde
Forsøget opstilles som billedet viser på side 2, Spektroskopet skal indstillet ved at justere på kikkerten til at billedet har den rette skarphed. Kikkerten drejes til at både den og kolliminatoren står lige foran den indadgående stråle, derefter sætter man gitteret og der er det vigtigt at sætte det vinkelret på kikkerten. Man justere kolliminateren så spalten se skarpt på kikkerten, kikkerten drejes til trådkorsets centrum sigter mod venstre spaltekant. Spalteåbningen reguleres så den er lille og tilpas. For at se stregerne tydeligere kan man vælge at slukke lyset, det giver mere nøjagtige resultater. Nu indstiller man vinkelmåleren på spektroskopet til 0,0 og sørger for at gitteret stadig står vinkelret på den passerende stråle og nu kigger man ind i spektroskopet og notere vinklerne for de forskellige linjer og man notere farve og styrke. Man notere både fra højre og venstre side og bruger middelværdien for at undgå en fejlkilde. Efter forsøget beregnes bølgelængden ved hjælp af gitterformlen. Efter den er beregnet og alle linjer kan man sammenligne med Tabelværdien og finde ud af hvilken lampe man måler på... Køb adgang for at læse mere

Linjespektrum - Rapport i Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.