Spektrallinjer - Rapport i Fysik

 • STX 1.g
 • Fysik B
 • 12
 • 5
 • 878
 • PDF

Spektrallinjer - Rapport i Fysik

Rapporten beskriver identificering af ukendte stoffer via spektralanalyse og teorien indeholder en gennemgang af bølgeligningen og nødvendige udregninger. Vi sammenligner stoffernes spektrallinjer med spektrallinjerne i databogen.

Formål:
Formålet med forsøget er at identificere grundstoffer, ved hjælp af de spektrallinjer der kan skabes
ved absorption og emission i atomer.

Studienets kommentar

Det er fint, at man regner forskel i forhold til tabelværdi. Man bør dog ikke kun nøjes med den absolutte men også inddrage den relative. Herudover bør man skelne mellem fejlkilder og usikkerheder.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Fremgangsmåde
Fejlkilder
Diskussion
Konklusion
Perspektivering

Uddrag

Fremgangsmåde:

1) Spektrallampen stilles op så den står med åbningen vinkelret mod lærredet.
2) Spalten stilles så tæt på lampen, som muligt og flyttes derefter så den skaber en skarp stribe af lys.
3) Indstil spalten sådan at lysstriben bliver lille og så lysekraftigt som muligt.
4) Sørg nu igen for at billedet er vinkelret på lærredet.
5) Sæt gitteret fast på den arm der sidder på spalten
6) Nu skal lyset slukkes og spektrallinjerne burde fremstå på lærredet (nogle farvede striber i et fremstående i et spektrum)
7) Mål afstanden fra gitteret til lærredet
8) Vælg hvilke linjer i vil bruge og marker dem med blyant og farve
9) Mål afstanden mellem de linjer du har valgt altså f.eks. afstanden fra den første røde linje i højre side af spektret til den første røde i den venstre side, denne værdi kaldes 2x. denne værdi skal sættes ind i et skema (se længere nede.) Sammen med linjernes farve.
10) Udregn bølgelængden ud fra gitterligningen og sammenlign resultatet ud fra data papirerne og bestem hvilket grundstof bølgelængden ligger tættest på... Køb adgang for at læse mere

Spektrallinjer - Rapport i Fysik

[4]
Bedømmelser
 • 27-04-2013
  God hjælp til at komme igang med sin egen rapport
 • 08-02-2012
  rigtig god opgave synes jeg.
 • 02-12-2014
  Givet af 2.g'er på STX
  dsaftyukjhgfsdvxcedghbv
 • 01-02-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  Lidt misvisende titel..