Spektroskopi - Rapport i Fysik

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 12
 • 10
 • 2070
 • PDF

Spektroskopi - Rapport i Fysik

Rapport om spektroskopi

Formålet med forsøget er at undersøge spektret fra tre gasser, og se om der er de gasser i beholderne som der burde.
Undersøge og sammenligne lyset fra hhv. en glødepære og en sparepære, hvad er der gjort for at sparepærelyset skal ligne en glødepære? Og måle bølgelængden af en grøn og en rød laser.
Vi bruger kviksølv, cadmium og natrium.

Indhold

Formål:
Teori:
Forsøgsbeskrivelse:
Resultater:
Analyse:
Konklusion:

Uddrag

Forsøgsbeskrivelse til spektroskopi:

Første forsøg var en opstilling det bestod af en lampe, spalte, linse, gitter og et lærred. Første lampe var en Natrium lampe, som virker ved at lys sendes igennem en Na damp. Her skulle vi udregne, hvilke bølgelængder lys fra en Na lampe består af. Og før dette vil være muligt, udregne ved hvilken vinkel de forskellige lys pletter var i forhold til gitteret. Gitteret skal derfor stå vinkelret på lampen, og der skal måles afstanden fra gitteret til papiret (hvorpå lyspletterne var) og afstanden fra 0.-1. orden. Herfra kan vinkel udregnes vha. tangens relationer: . Samme forsøg udføres med Kviksølvs og Cadmiums lamper.

Den anden forsøgsopstilling var et spektrometer, som består af en linse, et gitter, en vinkelmåler og en kikkert. Når der lyses igennem linsen og gitteret, kan man inden i spektrometret, se lyset opdelt i farver. Og ved at dreje på kikkerten, ses de forskellige farver. Man kan se hvor mange grader man har drejet ved at se på vinkelmåleren. Når der lystes ind i det med en glødepære, var opgaven at udregne længste og korteste bølgelængden som vi kan se.
Med sparepæren for enden af apparatet, skulle vi lægge mærke til forskellen fra en glødepære, og udregne ved hvilke bølgelængder en sparepære udsender lys.

Det tredje forsøg bestod blot af en grøn og en rød laser og et gitter. Man skulle lyse med laseren vinkelret igennem gitteret og op på væggen, hvorefter samme afstande som i første forsøg måltes. Således kan man også finde bølgelængden for de to lasere... Køb adgang for at læse mere

Spektroskopi - Rapport i Fysik

[4]
Bedømmelser
 • 21-04-2015
  Gav ikke umiddelbart hjælp, da jeg søgte noget om raman spektroskopi
 • 27-04-2013
  God opgave til inspiration, mangler dog fejlkilder og usikkerheder
 • 07-12-2013
  meget finttttttttttttttttttt
 • 11-10-2011
  Udmærket opgave, ganske brugbar