Rapport i Fysik om Serie og parallelforbindelse

  • HTX 2. år
  • Fysik B
  • 11
  • 21
  • 3776
  • PDF

Rapport i Fysik om Serie og parallelforbindelse

Vi undersøger serie og parallelforbindelser.

Denne øvelse omfatter undersøgelser af Ohms lov for lineære komponenter (serieforbindelser) og ikke-lineære komponenter (parallelforbindelser).

Øvelsens formål er eksperimentelt at finde frem til sammenhængen mellem spænding, strøm og modstand for komponenter i et elektrisk kredsløb.
• Spænding (U) er målt i volt (V)
• Strøm (I) er målt i ampere (A)
• Modstand (R) er målt i ohm (Ω)

Øvelsens mål er at finde (I.U)-karakteristikken for ohm´ske love i serie- og parallelforbindelse samt for glødetråden i en pære og at gennemføre sammenligninger og beregninger, som er nævnt i måleopstilling.

Studienets kommentar

Der bør være mere forklarende tekst, og afsnittet om fejlkilder er for tyndt. Pas på med at forveksle lineære komponenter med serieforbindelser og ikke-lineære med parallelforbindelser. Det er to helt forskellige begreber.

Indhold

Formål: s. 2

Teori:
• Elektrisk kredsløb: s. 3
• Elektrisk strøm: s. 3
• Joules lov: s. 3
• Ohms lov: s. 4
• Elektrisk effekt: s. 4
• Seriekobling af modstande: s. 5
• Parallelkobling af modstande: s. 5
• Resistivitet og temperaturafhængighed s. 6

Måleopstilling:
• Enkeltforbindelse: s. 7
• Serieforbindelse: s. 7
• Parallelforbindelse: s. 8
• Forbindelse med en pære: s. 8

Måleresultater: s.9

Måledatabehandling:
• Enkeltforbindelse: s. 10
• Serieforbindelse: s. 11
• Parallelforbindelse: s. 12
• Sammenligning med hældningskoefficienten: s. 13
• Forbindelse med en pære: s. 14

Usikkerhed og fejlkilder: s. 15

Bilag:
• Opgave 4.13 s. 17
• Opgave 4.14 s. 18

Konklusioner:
• Lises konklusion: s. 21
• Henriks konklusion: s. 21

Uddrag

Der opstilles et kredsløb med kun én modstand. Der anvendes en variabel strømforsyning. Der måles spændingsforskellen over modstanden og strømmen, der går igennem modstanden. Der aflæses mindst 5 resultater, som bruges til at konstruere en (I,U)-karakteristik. Derefter beregnes modstanden størrelse ved hjælp af Ohms lov og der sammenlignes med karakteristikkens hældningskoefficient.
Forsøgsopstillingen ses nedenfor, hvor strømforsyningen (I) ses til venstre, voltmeteret (V) ses til højre og modstanden (R) ses i midten.

Derefter gentages forsøget med en anden modstand. Vi valgte at anvende henholdsvis 3 og 10 ohm som modstande... Køb adgang for at læse mere

Rapport i Fysik om Serie og parallelforbindelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.