Guitar - Rapport i fysik

 • STX 1.g
 • Fysik C
 • 12
 • 9
 • 2022
 • PDF

Guitar - Rapport i fysik

Opgaven indeholder en fysikrapport om et forsøg med en guitar.

Formål/problemformulering
I dette forsøg skulle vi se nærmere på et strenginstrument, som altså i dette tilfælde var guitaren. Vi havde til formål at undersøge guitarens tonedannelse, samt dens overtonestruktur.

Denne rapport bygger på det tilhørende forsøg om guitaren, hvor vi bl.a. ser lidt nærmere på nabobåndenes placeringer, og hvilken betydning dette har for svingningsfrekvensen. Dertil måler vi grundtonernes 4 første overtoner og deres tilhørende frekvens.

Vi skal altså undersøge to ting i dette forsøg, det gør vi på to forskellige måder, den ene er vha. Fourier-analyse, mens den anden måler vi strengene og beregner forholdene.

Alt i alt skal vores resultater helst ikke have den store afvigelse fra den veltempererede skala som er 12√(2)≈1,06, da det er dette forhold der beskriver om guitaren er stemt veltempererede, og dermed kan spille alle tonearterne rene.

Lærers kommentar

Flot.

Studienets kommentar

Fin rapport. Man kunne dog have gjort mere ud af fejlkilder og usikkerheder.

Indhold

Formål/problemformulering
Teori
- Lyd og bølger
- Højtaleren
- Sinus samt sinustoner
- Guitaren
- Resonansfrekvenser:
Apparatfortegnelse/materialeliste
Forsøgsforløb/forsøgsbeskrivelse
Resultater/måledata
Beregninger
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Forsøgsforløb/forsøgsbeskrivelse
1. Først isættes mikrofonen til input porten (rød, mikrofonstik) i pc'ens frontpanel. Husk at se efter
om Jack-stikket sidder rigtigt i porten, da det kan skabe komplikationer.
2. Start programmet Datalyse og sørg for at det rigtige lydkort er valgt.
3. Herefter kan man måle båndende på gribebrættet, og notere sine resultater.
4. I mens resultaterne isættes i den givne tabel, startes den anden del af forsøget.
5. Man sætter mikrofonen til lydhullet mens man slår på den første streng, her på samme tid starter
en anden person Datalyse, så det kan opfange tonen.
6. Med hver tone skal man notere grundtonens frekvens, samt de 4 overtoners frekvens.
7. Denne fremgangsmåde følger man til man har været alle 6 strenge igennem... Køb adgang for at læse mere

Guitar - Rapport i fysik

[3]
Bedømmelser
 • 11-06-2012
  Hjalp mig rigtig meget til at få nærmere forståelse for forsøg med guitar
 • 02-06-2013
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Meget fin besvarelse af opgaven, meget brugbart.
 • 04-10-2014
  Virkelig god og brugbar opgave