Elektrisk modstand - Rapport i Fysik

 • STX 3.g
 • Fysik A
 • 12
 • 9
 • 1861
 • PDF

Elektrisk modstand - Rapport i Fysik

Vi undersøger elektrisk modstand i denne fysikrapport.

Forsøg:
Undersøgelse af elektrisk modstand, Ohms Lov og Kierchhoffs love.

Formål:
Formålet med forsøget var at undersøge sammenhængen mellem de tre størrelser; strømstyrke, spændingsforskel og modstand ved hjælp af en dataindsamling og efterfølgende grafiske fremstillinger af vores resultater. Det forudsatte, at man gjorde sig en forståelse for deres egenskaber og opførsel i serie- og parallelforbindelser.

Lærers kommentar

Fin rapport. God behandling af data, med fine illustrerende grafer.
I din behandling af fejlkilder, mangler der dog en lille smule. Du skriver f.eks. at det er en fejlkilde at bruge A i stedet for mA i målingen. Det er ikke korrekt, da det eneste det ændret på er måleusikkerheden. Dette samme gælder den anden fejlkilde.
Rapporten ellers overordnet på højt niveau.

Indhold

Forsøg
Formål
Materialeliste
Teori
Databehandling og resultater
Litteraturliste
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Materialeliste:
 Strømforsyning
 Ledninger
 Amperemeter
 Resistorbrædt
 Krokodillenæb

Fremgangsmåde for elektrisk modstand:
En strømforsyning tilsluttedes en almindelig 230 v stikkontakt. To ledninger sattes i henholdsvis minus- og
plus-indgangen, hvorfra den ene førtes til komponentens ene side, mens den anden førtes til
Amperemeteret og derfra videre til komponentens anden side for der imellem at kunne aflæse den eksakte
strømstyrke. Komponenten var et resistorbrædt bestående af et langt bræt af træ med søm strittende op i
hver ende forbundet af metaltråde.

Illustrationerne ovenfor og nedenfor viser de samme konstellationer. Ovenfor er komponenten blot mere
detaljeret, og ideen med et bræt med søm i som resistor synes lidt mere fremtrædende.

Et voltmeter blev via to andre ledninger fra resistorbrædtets to ender tilsluttet således, at den samme spændingsforskel i resistorbrædtet kunne aflæses på voltmeteret. Her fra lod vi spændingsforskellen stige fra 0 V til 5 V med intervaller på ca. 0,5 V. Efter hvert interval aflæste vi på Voltmeteret og noterede den eksakte spændingsforskel sammen med den tilhørende strømstyrke, som vi aflæste på Amperemeteret.

Denne fremgangsmåde gentog vi tre gange. Anden gang byttede vi den tykke metaltråd ud med en tyndere, altså med et mindre tværsnitsareal – illustrationen af første forsøg kan altså genbruges. Man skal bare forestille sig en tyndere tråd. Tredje gang satte vi den tykke og den tynde metaltråd i en serieforbindelse, og fjerde gang satte vi den tynde og den tykke metaltråd i en parallelforbindelse. Jeg har tegnet serie- og parallelforbindelsen nede i teoriafsnittet... Køb adgang for at læse mere

Elektrisk modstand - Rapport i Fysik

[5]
Bedømmelser
 • 21-03-2011
  Givet af Studerende på 4. år
  Den fortjener et 12-tal som de har fået for opgaven. Yderst tilfredsstillende at læse og giver samtidigt et overblik over hvad elektricitet er som fænomen.
 • 16-09-2015
  Super godt teoriafsnit! Er dog ikke fan af graferne og databehandlingen
 • 06-11-2012
  Rigtig godt teori-afsnit :-)
 • 18-12-2011
  Fin Opgave, rigtig god hjælp :)