SRP om Det Amerikanske Præsidentvalg i Engelsk og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Engelsk B)
 • 10
 • 35
 • 14701
 • PDF

SRP om Det Amerikanske Præsidentvalg i Engelsk og Samfundsfag

Studieretningsprojekt (SRP) om det Amerikanske Præsidentvalg i 2008, skrevet i fagene Samfundsfag A og Engelsk B.

Jeg gør rede for valgkampen, hvordan den førtes, og hvilke udfordringer Obama kæmpede imod på vejen til Præsidentposten.

Herudover er der naturligvis analyser af taler, med fokus på virkemidlerne, som Obama og McCain benyttede sig af.

Slutteligt er der en gennemgang af de problemer som Obama står til at skulle løse med indtrædelsen.

Elevens kommentar

Læg større fokus på det samfundsfaglige med inddragelse og redegørelse af samfundsfaglige teorier.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Tidslinje med højdepunkter fra valgkampen 3
2007: 3
2008: 3
Vælgeranalyse 6
Typisk karakteristika for Obama-vælger: 7
Typisk karakteristika for McCain-vælger: 7
Opsummering af undersøgelsens mest interessante resultater: 8
Brug af alternative medier 8
Barack Obamas hjemmeside 8
John McCains hjemmeside 9
Analyse af taler 11
Barack Obamas tale ved det demokratiske partis nationalkonvent 27. Juli 2004 11
John McCains tale i Virginia Beach 16
Komparativ analyse af retorerne 18
Vicepræsicdentkandidaternes roller i valgkampen 19
Det historiske valg 21
Obamas udfordringer og forventninger, når han tiltræder præsidentposten 22
Tidspresset 22
Sikkerheds- og udenrigspolitik 22
Energi- og miljøpolitik 23
Konklusion 24
Litteraturliste 25
Internet adresser: 25
Bøger og lignende 25
Bilag 27
Bilag #1 27
Bilag #2 28
Bilag #3 29
Bilag #4 30
Bilag #5 33

Uddrag

"Indledning:
'Yes, we can' – sådan lyder det, når en den forholdsvis nyslåede amerikanske præsident Barack Obama udtrykker sit slogan for, hvad der blev en revolutionerende og innovativ valgkampagne. 2008-valget har således været startskuddet på en ny epoke indenfor brug af medier under valgkamp, mener flere medieeksperter.

Amerikanske præsidentvalg har alle dage været et relevant emne, selvom man bor i Europa og Danmark. For som en metafor så flot udtrykker det: ”hvis USA bliver ’førkølet’, så ’nyses der og pudses næse’ også i Europa.” . Med andre ord; Politiske beslutninger, der har deres epicenter i USA berører også os, der bor i andre lande, hvad end vi vil det eller ej.

Dette nylige præsidentvalg var endda endnu mere relevant og interessant, end det måske nogensinde har været.

Det var det, fordi det indeholdt så mange usædvanlige facetter på en gang; Den første sorte præsidentkandidat, den ældste præsidentkandidat nogensinde, en skandaløs vicepræsidentkandidat, en finanskrise allerede på højt blus, en omdiskuteret krig i Irak og sådan kunne man blive ved.

Denne opgave søger at redegøre for højdepunkterne i valgkampagnen og analysere præsidentkandidaternes brug af retorik og medier – især internettet. Den søger at afbillede de forskellige personligheder og images, der forsøges at skabe via appelformer.

Derudover inkluderer den en vælgeranalyse og en diskussion af, hvorfor 2008-valget betragtes som et historisk valg. Yderligere indeholder den en vurdering af, hvilke udfordringer Barack Obama står overfor, og hvilke forventninger, der vil være til ham, når han tiltræder præsidentposten i januar 2009.

Da det amerikanske præsidentvalg kun blev overstået for cirka halvanden måned siden, er der naturligvis endnu ikke udgivet nogle bøger om det.

Til gengæld er der næsten uendeligt meget materiale at finde på internettet om valget, fordi det er et af de mest omdiskuterede emner indenfor det sidste år i aviser, TV og på internettet.

Det er derfor nærliggende, at en meget stor del af mit materiale vil være fundet på netop internettet. Jeg har forsøgt, så vidt muligt, at være kritisk overfor det materiale, jeg har fundet der. Det er klart, det stiller højere krav til ens kildekritiske sans at udvælge internetadresser til referencer, når der er så mange forskellige skribenter at skulle forholde sig til.

I forhold til for eksempel at skulle vurdere en bogforfatters troværdighed og hensigter. Derfor har min intention været, at bruge flest mulige henvisninger til sider, jeg kender og har tiltro til og så få henvisninger som muligt til ukendte sider, jeg intet kendskab havde til i forvejen."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Det Amerikanske Præsidentvalg i Engelsk og Samfundsfag

[6]
Bedømmelser
 • 04-09-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Jeg overvejer selv at skrive Samf/eng i SRP og om netop det kommende præsidentvalg, så rigtig god inspiration!
 • 19-11-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  fin opgave, brugbar ifht. struktur og emne, da jeg selv skal skrive om valget anno 2012
 • 08-01-2014
  Fin opgave, dog lidt forvirrende og ikke så velovervejet struktureret! :-)
 • 04-12-2012
  fin inspiration, dog ikke helt god til mit emne