SRP om Matematik i Renæssancen i Matematik A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Matematik A)
 • 7
 • 25
 • 5816
 • PDF

SRP om Matematik i Renæssancen i Matematik A og Historie A

SRP om "Matematik i renæssancen", med fagene Matematik A og Historie A som er blevet brugt.
I opgaven er der fokus på ellipsen og Keplers 2. lov.

Først gennemgås samfundet i perioden 1400-tallet til 1600-tallet, og hvordan verdensbilledet ændrede sig i takt med videnskabens fremgang. I denne forbindelse er der særskilt fokus på Tycho Brahes observationer, samt Keplers beregninger, og matematikken bag deres opdagelser afdækkes i opgaven.

Herefter gennemgås ellipser og parameterfremstillinger, og hvordan man konstruerer planetbanen for Jorden og Mars.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Den præcise problemformulering er ikke vedlagt.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Samfundet op igen 1400- 1600-tallet. 2
1400-tallet: 2
1600-tallet: 3
Videnskaben fra 1400-1600-tallet: 4
Verdensbilledets forandringen: 4
Keplers arbejdsform: 5
Tycho Brahes observationer og Keplers beregninger for den fortsatte udvikling af naturvidenskab. 6
Siderisk og synodisk omløbstid. 6
Ellipsen 9
Keplers Metode til beregning af Mars bane. 12
Ellipsens ligning i polærer koordinater: 20
Parameterfremstilling: 21
Fremgangsmåde til konstruktion af planetbanen for Jorden og Mars: 22
Konklusion: 23
Literaturliste: 24

Uddrag

"Perioden renæssancen, var en tid hvor næsten alle idéerne om verdens struktur blev lavet om. Mennesket fik en helt anden og mere central plads i verden, religionen undergik alvorlige forandringer.

Solen fik sin plads som universets centrum. En mand, som var med til at gøre denne forskel, var Johannes Kepler. Johannes Kepler startede i det små, som matematiklærer i byen Graz, efter han var blevet færdiguddannet i sin hjemby.

Kelper gjorde sig allerede her nogle af de samme tanker og idéer som Tycho Brahe også havde. Men dengang var disse tanker endnu ikke anerkendt, og der var ingen som snakkede for højt om den nye opfattelse af universet. Jeg ser på tiden omkring Kepler og forsøger at placere ham i forhold til tiden.

I 1600 flytte Kepler til Prag, Tycho Brahe var blevet kejserlig matematiker efter at han forlod Danmark. Efter Brahes død overtog Kepler alle Brahes observationer, for at Kepler kunne færdiggøre sine beregninger for Mars' banebevægelse, og i 1602 nåede Kepler frem til at Mars' bane måtte være oval, og dermed modbevidste han datidens opfattelse af universet.

I 1609 udgav han ”Astronomisk nova” hvor i hans 2. lov blev beskrevet således “Arealhastigheden er konstant i hele bevægelsen”. Denne lov vil jeg i opgaven se nærmere på plus ellipsens ligning."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Matematik i Renæssancen i Matematik A og Historie A

[3]
Bedømmelser
 • 07-11-2010
  Givet af 3.g'er på STX
  Den historiske vinkel er god i opgaven. Dog er der en lille mangel i matematikken. Den er efter min mening simpelthen for tynd. Ellers en fin opgave, hvis udarbejdelse indenfor faget historie har inspireret mig til min egen SRP.
 • 12-12-2011
  Opgaven er rigtig god og er brugbar.
 • 17-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave!..........:)