SRP om Egyptisk Matematik i Historie A og Matematik A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Matematik A)
 • 12
 • 33
 • 7633
 • PDF

SRP om Egyptisk Matematik i Historie A og Matematik A

SRP'et indeholder en detaljeret beskrivelse af de fire regnearter samt regning med brøker indenfor Egyptisk matematik, og herudover indeholder opgaven en matematisk diskussion om hvorvidt egyptisk matematik havde grundlag for et højere niveau. Desuden redegøres der for flodkulturer og matematikkens betydning for disse - Opgaven er skrevet i Matematik A og Historie A.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Flodkulturer 4
Samfundets opbygning under det nye rige 5
Matematikkens betydning for det nye rige: 7
Det ægyptiske talsystem 9
De fire elementære regningsarter 12
Addition og subtraktion 12
Multiplikation 14
Division 15
Areal beregninger – landmåling 19
Rektangler 19
Relevante opgaver 21
Opgave 505 – PESU opgave 21
Opgave 708 – fordeling 24
Diskussion angående papyrus Rhind 26
Konklusion 29
Litteraturliste 31
Bilag: 32

Uddrag

"Indledning:
Det gamle Ægypten blev samlet til et stort rige allerede omkring 3000 f. Kr., hvilket var atypisk for datidens riger . Det er en kultur præget af mystik samt et samfund, som er blomstret op langs Nilens frodige breder.

Denne opgave omhandler en redegørelse af det ægyptiske samfund under Det Nye Rige (ca. 1550-1070 f.Kr.) samt begrebet flodkultur. Yderligere vil der forekomme en kobling mellem det ægyptiske samfund i denne periode og brugen af samt behovet for matematikken.

Der redegøres for forskellige matematiske begreber bl.a. de fire elementære regningsarter samt brøktallene og hvilke matematiske metoder, som blev benyttet i datidens Ægypten. Der diskuteres desuden ud fra kilden Papyrus Rhind, hvorvidt dette blot var en matematisk håndbog til hverdagsbrug eller om det var et udtryk for højere matematisk forståelse og tankegang.

Det bør nævnes, at kilderne fra denne periode er få, sommetider beskadigede samt svære at tolke. Dette medfører visse usikkerheder i forhold til fakta og ”gætterier” fra forskernes samt arkæologernes side.

Visse kilder kan være præget af religiøse og politiske tendenser, som man bør tage forbehold for (dette er primært de monumentale tekster ). Kilderne som giver indblik i matematikkens brug i det ægyptiske samfund er primært arkivmateriale, i hvilket der som oftest ikke forekommer samme religiøse og politiske tendens som i de monumentale skrifter."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Egyptisk Matematik i Historie A og Matematik A

[5]
Bedømmelser
 • 15-12-2011
  Fin opgave, indeholder meget, men der mangler en del kildehenvisning... Man kan godt se at meget af det er blevet skrevet af fra adskillige bøger - b.la. eksempler på hvordan man anvendte den egyptiske matematik
 • 05-10-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Inspirerende opgave, hvis man er i tvivl om emnevalg..
 • 10-12-2011
  Great!! god til at få styr på visse ting
 • 01-11-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  neeej ikke så good.......