SOP om Anheuser-Busch InBev i Afsætning A og Engelsk A

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Engelsk A, SOP)
  • 10
  • 29
  • 8097
  • PDF

SOP om Anheuser-Busch InBev i Afsætning A og Engelsk A

SOP om bryggeriet Anheuser-Busch InBev i Afsætning A og Engelsk A.

I opgaven er der en omfattende gennemgang af bryggeriets fusion, og omstruktureringen til verdens største øl bryggeri.

I denne forbindelse vurderer jeg muligheden for bryggeriet på det danske marked, og trækker paralleller mellem USA og Danmark bl.a. i henhold til købsvaner hos brugerne, og slutteligt vurderer jeg hvor attråværdigt det danske marked egentlig er for bryggeriet "Anheuser-Busch InBev".

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

THE ABSTRACT 2
Problem statement 2
Approach 2
Results 2
Conclusions 2
INDLEDNING | PROBLEMFORMULERING 3
Problemafgrænsning 3
Vægtning 4
Metodevalg 4
Kildekritik 5
Projektets Omfang 5
OPGAVEBESVARELSE 6
Fusion mellem Anheuser-Busch og InBev 6
Kort om Virksomheden 7
Nuværende set-up i Danmark 8
Tvist ved Budweiser navnet 8
Markedssituation og Livsstil 9
USA 9
Danmark 10
1. Delkonklusion 11
Analyse af det Danske Ølmarked 12
Konkurrence- og Brancheanalyse 12
Konkurrentidentifikation 12
Konkurrenceformer 12
Præferencegrad 13
Brancheanalyse – Porters 5 Forces 13
Konkurrentanalyse 15
Konkurrencestrategi 16
Eksportbarrierer 17
Indtrængningsstrategi 17
2. Delkonklusion 17
Handlingsplan 18
Parametermix 18
Vækststrategi 23
KONKLUSION 24
Perspektivering 25

KILDEFORTEGNELSE 25
Bøger: 25
Artikler: 25
Internetkilder: 26

Bilagsoversigt:
InBev wins Anheuser-Busch by upping the ante
Nye øl på gamle flasker
Euro Monitor - Beer in Denmark
Euro Monitor - Beer in the US

Uddrag

"Indledning | Problemformulering:

I denne opgave, vil jeg se nærmere på Anheuser-Busch InBev's nylige fusion til verdens største øl bryggeri. Jeg vil vurdere om Anheuser-Busch InBev har et muligt eksportmarked i Danmark med en Bud Light beer, selvom vi allerede har light beer i Danmark.

Samtidig vil jeg udarbejde en meget kort virksomhedsbeskrivelse om denne virksomhed, og efterfølgende se på de allerede eksisterende marked og set-up virksomheden har i Danmark. Anheuser-Busch og InBev har allerede øl på det danske marked, såsom Budweiser og Stella Artois som er nogle af de mest verdenskendte øl.

Ydermere vil jeg kort sammenligne den amerikanske markedssituation med den danske, desuden også se på light beer, for at vurdere deres muligheder i Danmark.

Herunder finder jeg det relevant at komme ind forbi henholdsvis forbrugsvaner, livsstil, market trends og alkoholvaner i Danmark og USA.

Herefter vil der blive foretaget en analyse af det danske ølmarked, og samtidig vil jeg redegøre for barrierer ved en mulig indtrængen på det danske marked – her finder jeg det relevant med en brancheanalyse ligeledes.

Slutteligt vil jeg vurdere om det danske marked nu også er et attraktivt marked for Anheuser-Busch Inbev, eller om der er for stor en konkurrence og muligvis også præference. Jeg vil også komme med mulige løsningsforlag og strategier alt efter den endelige vurdering."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Anheuser-Busch InBev i Afsætning A og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.