SOP om bestemmelse af Pi i Idéhistorie B og Matematik A

 • HTX 3. år
 • Idéhistorie B, Matematik A, SOP
 • 10
 • 20
 • 6200
 • PDF

SOP om bestemmelse af Pi i Idéhistorie B og Matematik A

SOP om hvordan man bestemmer Pi, skrevet ved brug af fagene Idéhistorie B og Matematik A.

I opgaven gennemgår jeg historien for opdagelsen af pi, hvordan det er blevet bestemt, og principperne bagved brugen af pi - jeg fokuserer særligt på Archimedes' arbejde. Herefter perspektiverer jeg til moderne matematiske beregningsmetoder i forhold til beregning af pi. Slutteligt, en diskussion af matematik og status.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Tallet pi 5
Historisk oversigt over pi's værdier 5
Den babyloniske værdi for pi 5
Den ægyptiske værdi for pi af Ahmes 6
Den græske matematik 7
Metoder til bestemmelse af tallet pi 7
Tallet pi's nyeste beregninger 9
Delkonklusion 9
Archimedes' bestemmelse af pi 10
Viètes bestemmelse af pi 14
Matematikkens generelle status og betydning i Antikken og Renæssancen 16
Matematik i Antikken 16
Matematik som overvejende form for filosofi 17
Matematik og den naturvidenskabelige revolution i Renæssancen 18
Matematik i dag 19
Konklusion 19
Litteraturlister / Kildehenvisninger 20

Uddrag

"Indledning:

Matematik har et fascinerende univers og har optaget menneskeheden i årtusinder. De ældste eksempler man har på vore forfædres matematiske evner er op mod 4000 år gamle, og allerede dengang var matematikerne fascineret af cirklen. Man kendte til de runde former i naturen gennem f.eks. solen, månen og øjets iris. Det havde ikke været muligt uden hjælp af matematikken. Efterhånden har matematik udviklet sig til en mere generel videnskab, som er tilgrundliggende for den naturvidenskabelige revolution.

Jeg har I denne opgave forsøgt at redegøre for arbejdet med at bestemme pi gennem historien og de matematiske ideer der ligger bag fremskridtet af pi. Der er ikke mange tal igennem historien, der har fascineret menneskeheden på samme måde som tallet pi har.

Jeg har taget udgangspunkt i Archimedes arbejde i det antikke Grækenland og Franciscus Viétes arbejde i renæssancen, hvor jeg har perspektiveret det i forhold til de moderne matematiske metoder. Siden da har matematikken haft en markant udvikling, og i dag er de matematiske metoder anerkendt som en helt afgørende forudsætning for menneskets fremskridt.

Derudover har jeg diskuteret matematikkens generelle status og betydning i det Antikke Grækenland, sammenholdt med dens status i renæssancen og dens betydning i forbindelse med den naturvidenskabelige revolution."... Køb adgang for at læse mere

SOP om bestemmelse af Pi i Idéhistorie B og Matematik A

[13]
Bedømmelser
 • 21-11-2010
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave, nem at forstå, Går ikke så meget i dybdeb, men god hjælp på vejen. Jeg skulle selv bruge den til indspiration af indholdsfortegnelse, og det kunne den godt bruges til :)
 • 14-12-2010
  Meget god med detaljeret og præcis forståelse for opgaven. Meget gavnlig især til min opgave
 • 13-05-2014
  Har været en virkelig gode hjælp.
 • 21-10-2013
  ....................................