SOP om Aston Martin i Afsætning A og Engelsk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 28
 • 8359
 • PDF

SOP om Aston Martin i Afsætning A og Engelsk A

SOP der omhandler virksomheden Aston Martin, som bl.a. beskriver muligheden for eksport på det indiske marked, via en omfattende virksomhedsanalyse der indkorporerer en gennemgang af parametermix, konkurrencestrategier og positioner, samt de 4 P'er og en PEST-analyse.

For at vurdere muligheden for eksport til det indiske marked, analyseres samfundsmæssige forhold på det udenlandske marked, og via SMUK-modellen gives en vurdering af målgrupper, og differentieringsgraden.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract
Kapitel 1 – Indledning
Kapitel 2 – Beskrivelse af virksomheden
2.1 - Gennemgang af parametermix
2.2 – Markedsføringsstrategien
- Konkurrencestrategi
- Konkurrenceposition
- Konkurrenceposition
- Positionering
2.3 – De 4 P'er
- Produkt
- Place (Distribution)
- Promotion
- Pris
2.4 – PEST-analyse
- Political – Politiske og lovgivningsmæssige omverdensforhold
- Economical – Økonomiske og demografiske omverdensforhold
- Sociocultural – Sociale og kulturelle omverdensforhold
- Technological – Teknologiske og miljømæssige omverdensforhold
2.3 – Konklusion på beskrivelsen
Kapitel 3 – Landeanalyse af Indien
3.1 – Naturgivne forhold
- Ressourceforhold
3.2 – Samfundsmæssige forhold
- Demografi
- Transport
- Økonomiske forhold
- Samhandel
3.3 – Specifikke produkt- og markedsforhold
- Prisniveau
- Målgruppen
- Købsadfærd
- Konkurrencesituationen
- Distributionen
- Medieforhold
3.4 – Konklusion på landeanalysen
Kapitel 4 – Målgruppe i Indien
4.1 – Segmenteringsproces
- Konsumentenheden
- Segmenteringskriterier
- Segment 1
- Segment 2
- Segment 3
4.2 – SMUK-Modellen
- Størrelse og vækst
- Muligheder for bearbejdning
- Udgifter ved bearbejdning
- Konkurrencesituationen
4.3 – Konklusion og valg af målgruppe
Kapitel 5 – Vurdering af differentieringsgraden
5.1 – Vurdering
- Pris
- Produktet
- Place
- Promotion
5.2 – Konklusion
Litteraturfortegnelse

Uddrag

Kapitel 1 – Indledning
Vi befinder os midt i en finanskrise, der er på vej til at udvikle sig til en længere varende økono-misk krise. Dette vil have store konsekvenser for luksusvare-brancherne, hvor store dele af bilindu-strien befinder sig. Den økonomiske krise kombineret med de voksende klimaproblemer, vil bilin-dustrien i de kommende år stå over for nogle store udfordringer. Derfor er mit emne Aston Martin i mit studieretningsprojekt. For at opfylde min problemformulering skal jeg lave en beskrivelse af Aston Martin ved hjælp af afsætningsøkonomiske modeller, og som minimum gennemgå virksom-hedens parametermix. Efterfølgende skal jeg lave en analyse af det indiske marked med henblik på eventuel eksport. Derefter skal jeg definere en målgruppe i Indien. Afslutningsvis skal jeg vurdere i hvilken grad Aston Martin skal differentiere deres parametermix på det indiske marked, og kom-me med konkrete forslag.
Informationen for at løse problemformuleringen skal indeholde faktuel viden om Aston Martin. Og for at objektiviteten bevares vil det være en fordel, hvis der indgår avisartikler om virksomheden for at objektiviteten bevares, således at informationen ikke kun kommer indefra virksomheden. Yderligere skal der findes en stor del information om Indien. Information om de grundlæggende forhold og livsstilen i landet vil være det basale for at kunne udarbejde en rapport.

Kapitel 2 – Beskrivelse af virksomheden
Virksomhedsbeskrivelsen af Aston Martin skal indeholde en gennemgang af virksomhedens para-metermix. Dette inkluderer en gennemgang af Aston Martins konkurrencestrategi og de 4 P'er. Som et supplement vil jeg udarbejde en PEST-analyse, for at få beskrevet nogle af eksterne udfor-dringer Aston Martin vil stå over for de næste 2-3 år.

2.1 – Gennemgang af parametermix
Jeg vil først beskrive de mest relevante forhold i Aston Martins markedsføringsstrategi for bedre at kunne beskrive virksomheden, og derefter gennemgå de 4 p'er for virksomheden... Køb adgang for at læse mere

SOP om Aston Martin i Afsætning A og Engelsk A

[20]
Bedømmelser
 • 09-02-2011
  Meget god opgave, man skal bare passe på når man sætter Euromonitor som note, husk at der ikke er direkte link til den side du bruger ind i euromonitor.
 • 13-12-2009
  virkelig en god opgave man kan bruge til noget. Der er en stærk kildekritik og objektiviteten bliver bevaret fint igennem de afsnit hvor det er gældende
 • 17-04-2013
  rigtig god opgave, gav god hjælp.
 • 06-03-2013
  Rigtig fin opgave til inspiration !