SRO om økonomisk ulighed, Lorenz og gini i matematik A og samfundsfag A

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 15
 • 4185
 • PDF

SRO om økonomisk ulighed, Lorenz og gini i matematik A og samfundsfag A

Studieretningsopgave (SRO) i samfundsfag A og matematik A. Opgaven handler om økonomisk ulighed, Lorenz-kurven og gini-koefficienten.

Indhold

Indhold:
- Metodeafsnit,
- Abstract,
- Indledning,
- De politiske ideologier og deres syn på økonomisk ulighed,
- Sammenligning af Enhedslistens og Liberal Aliances mening om økonomisk ulighed,
- Redegørelse for Lorenz-kurven og Gini koefficienten samt bevis for Gini,
- Udregning og forklaring på udregning af Gini,
- Diskution med brug af Equality-Growth curve,
- Konklusion

Uddrag

Metodeafsnit
I vores opgave om økonomisk ulighed, har vi brugt udleveret materiale om forskriften for Gini-koefficienten, som vi vil bevise ved hjælp af matematiske formler og logisk sans. Dernæst har vi suppleret vores arbejde med fundne kilder, mest brugt er vores grundbøger i henholdsvis samfundsfag og matematik, samt noget information fra nettet.
Vi har søgt meget hjælp i udleverede papir omhandlende SRO, som alle 2.g elever har fået, efterfølgende har vi suppleret vores skrivningsmetode med gode råd fra bogen ”Fold Dig Ud”.

Indledning
Denne opgave er tværfaglig mellem samfundsfag og matematik.
I Danmark har vi fulgt janteloven til en hvis grad i vores underbevidsthed. Janteloven er et begreb, der forklarer en psykisk adfærd ud fra ti punkter, hvoraf et af dem siger: Du skal ikke tro, du er lige så meget værd som den næste person. En adfærd vi så småt er gået længere væk fra både psykisk og fysisk. Vi lever i en globaliseret verden, hvor der er blevet meget mere fokus på os selv, især når det gælder økonomi. Vi lever nemlig også i en verden, hvori der, hver dag foregår teknologiske fremskridt. Teknologiske fremskridt der har skabt en økonomisk konkurrence og mentalitet blandt normale borgere, for ikke at nævne lande, om at have det bedste og være økonomisk foran. Med andre ord har vi opnået en vids økonomisk ulighed i Danmark. Men, hvor stor er den økonomiske ulighed i Danmark, bør den stige og hvordan kan det måles?

1. De politiske ideologier
En ideologi er overordnet set en bestemt samfundsopfattelse. En holdning til, hvordan et samfund synes at burde være indrettet. Danske partier tager som regel udgangspunkt i en ideologi, ud af de mange der enlig er. Herunder er en kort forklaring på de tre mest overordnet ideologier, i dansk politik, samt kort deres opfattelse om økonomisk ulighed.

Liberalisme mener, at det enkelte menneske er i stand til at prioritere sine egne ønsker og behov. Så, når en person sagtens ville kunne klare sig selv og derudover selv ved, hvad der er bedst for dem selv, bør... Køb adgang for at læse mere

SRO om økonomisk ulighed, Lorenz og gini i matematik A og samfundsfag A

[7]
Bedømmelser
 • 17-03-2011
  Jeg opfordre alle til ikke at downloade denne opgave da beregningerne af gini koefficient og lorenze koefficienten er forkerte og de har fuldstændig misforstået konceptet bag begreberne Samtidig mangler der henvisninger og en del er taget fra nettet og omformuleret på en sådan måde at man vil kunne finde præcis hvor informationerne er taget fra. Tilgengæld kan jeg varmt anbefale en anden opgave om Ulighed!!!! Som jeg vil råde alle til at downloade i stedet for denne. I vil ikke fortryde det. http://www.studienet.dk/Opgaver/%C3%98konomisk-ulighed-119965.aspx
 • 17-06-2014
  Hjælp mig meget :) virkelig god opgave med god oversigt og forklaringer
 • 18-09-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god inspiration, men ikke til min opgave
 • 07-09-2014
  Lækkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkert!