SRO: Depression | Biologi A og Psykologi B

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi A, Psykologi B)
  • 12
  • 17
  • 4797
  • PDF

SRO: Depression | Biologi A og Psykologi B

Dette er en studieretningsopgave skrevet i fagene psykologi og biologi omhandlende depression.

I opgaven bliver der gjort rede for udbredelsen af depression - herunder kønsforskelle og symptomer på depression. Derudover bliver konsekvenserne af depression for den enkelte person, biologiske og psykologiske forklaringer på depression samt effektivitet af hhv. biologiske og psykologiske behandlinger af depression diskuteret.

Indhold

Abstract 1
Indledning 2
Hvad er depression? 3
Symptomer 3
Prævalens 5
Konsekvenser for den enkelte person 6
Biologiske og psykologiske forklaringer på depression 8
Biologiske og psykologiske behandlinger af depression. 12
Konklusion 14
Perspektivering 15
Bibliografi 16

Uddrag

Indledning
Depression har været kendt siden antikken , men begyndte at blive stærkt stigende i løbet af 1900-tallet. Depression kan have alvorlige konsekvenser for det enkelte individ, sygdommen forårsager nedsat livslyst, nedtrykthed og kan forsage at den påvirkede mister sine venner og job, og i de værste tilfælde mister lysten til at leve. Depression er nummer 5 på listen over lidelser, der har højest tabte leveår pga. præmatur død og tabte produktive år pga. arbejdsudygtighed, og i år 2020 vil den ligge nummer 2, ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO . Derfor er det relevant at undersøge forskellige aspekter af denne alvorlige sygdom.
Denne opgave vil undersøge depression, set ud fra et tværfagligt synspunkt, fordi der er mange aspekter bag depression, som ikke kun kan undersøges ud fra et fag. Biologi og psykologi vil blive inddraget som fagkombination, da en biopsykosocial tilgang giver mulighed for at bearbejde emnet fra flere vinkler, hvilket giver opgaven en større bredde.
I opgaven vil der, blive redegjort for prævalens af depression herunder kønsforskelle, symptomerne og årsager. Derefter vil der blive diskuteret konsekvenserne for den enkelte person, biologiske og psykologiske forklaringer samt effektivitet af hhv. biologiske og psykologiske behandlinger af depression vil blive diskuteret og vurderet.
Mange forskere og psykologer er kommet med deres bud og forklaringer på hvad der forsager depression, og hvordan man behandler patienter, der lider af depression. Denne opgave vil forsøge at belyse forskellige forklaringer, teorier og undersøgelser fra hhv. biologien og psykologien.
Undersøgelsen inddrager videnskabelige artikler om depression, lærebøger i hhv. biologi og psykologi samt diverse relevante kilder... Dette er gjort for at skabe en mere alsidig og bredere viden om emnet... Køb adgang for at læse mere

SRO: Depression | Biologi A og Psykologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.