SRO: Differentialligninger, Newton afkølings- og opvarmningslov

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik B)
  • Ingen givet
  • 12
  • 2271
  • PDF

SRO: Differentialligninger, Newton afkølings- og opvarmningslov

SRO om Differentialligninger i matematik overført til fysik med to forsøg og Newtons afkølings- og opvarmningslov.

Opgaven svarer på:
Hvad er en differentialligning? Hvordan kan differentialligning bruges i virkeligheden? Disse ting vil jeg jeg prøve at besvare. Dertil kommer Newtons afkølings- og opvarmningslov, som jeg teoretisk vil redegøre for sammen med matematikken. Til slut vil jeg så bruge den teoretiske viden om Newtons opvarmningslov og se om den passer til en praktisk løsning.

Elevens kommentar

matematikken kunne forbedres væsentligt

Indhold

Indledning
Differentialligninger
Beviser – løsning af differentialliningen ay+b
Bevis – løsning for differentialligningen k*y
Newtons afkølingslov
Newtons opvarmningslov
Modellering – metode
Forsøg Newtons opvarmninglov
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Forsøg newtons opvarmningslov

Her brugte vi en flamingokasse hvor vi puttede en elektriskpære ned i den. Herefter tog vi termometre som skulle måle temperaturen både inde og ude for kassen. Her skete der en opvarmning i kassen fra pæren, her blev en computer tilsluttet til at måle temperaturen hvert 2. sekund. Her fik vi disse data. (se bilag 1.)
Hvis vi ser på bilag 1. så har jeg lavet de praktiske målinger og beregnet de teoretiske målinger(jeg har ikke alle sammen med pga plads mangel). Her har jeg så lavet to grafer med sekunder på x-aksen og temp. På y-aksen. Den røde graf angiver den teoretiske værdi t/s og den blå angiver de praktiske data som vi har målt med samme enhed t/s. umiddelbart kan man se at graferne må have samme funktion med samme konstanter, da graferne ligger tæt på hinanden. Det bliver også bekræftet af vores S2 som er 124,966911 som afhænger af 3 konstante... Køb adgang for at læse mere

SRO: Differentialligninger, Newton afkølings- og opvarmningslov

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.