SRO om brugen af differentialligninger i fysik

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Fysik A)
 • 12
 • 15
 • 3781
 • PDF

SRO om brugen af differentialligninger i fysik

SRO'en i Fysik A og Matematik A indeholder en forklaring af begrebet differentialligninger, og benyttelsen af disse i fysikken. I opgaven er der 3 eksempler på brugen.

Problemformulering:
Gør rede for eksempler på anvendelse af eksponentialfunktioner i fysik.
Inddrag som illustration af teorien, efter eget valg, mindst tre af de anførte eksempler. Vis ud fra de valgte eksempler, at eksponentialfunktionen findes som løsning til matematisk set den samme differentialligning.
Inddrag et eller flere forsøg, som illustrerer teorien.

Indhold

Engelsk resume
Problemformulering
Indledning
Eksponentielle funktioner
Differentialligninger
Newtons afkølingslov
Forsøg: afkøling af vand
Svækkelsesloven
Forsøg: Absorption af y-stråling i bly
Henfaldsloven
Forsøg: Måling af ølskum
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:

I denne opgave vil jeg fokusere på anvendelsen af det matematiske i fysikken. Denne opgave kigger nærmere på anvendelsen af eksponentielle funktioner i fysik, men også på hvordan man opstiller en differentialligning for en fysisk problemstilling. En differantialligning er ikke en ligning som man normalt kender den. Den har i modsætning til andre ligninger ikke et eller flere tal som løsning, men en eller flere funktioner som løsning.
For at illustrere anvendelsen af matematikken i fysik har jeg udført en række forsøg for at understøtte de valgte, fysiske love – der alle bygger på eksponentiel udvikling og afbilleder hvordan man kan opskrive en differentialligning for disse. De fysiske love der vil blive forklaret og udført eksperimentelt omhandler Newtons afkølingslov, svækkelsesloven og henfaldsloven. Disse kan alle opstilles ved eksponentielle funktioner, og derved kan der også opstilles en differentialligning for disse.
Det matematiske fag optræder i opgaven som et redskab til at understøtte de forventninger, vi har til vores udførte forsøg i fysik. Den matematiske metode ligger vægt på anvendelsen af eksponentielle funktioner, samt differentiering og differentialligninger. Den naturvidenskabelige metode kommer til udtryk igennem forsøg og dataindsamling. Ud fra dataindsamlinger opsættes en teori om, at vores data vil danne en eksponentiel udvikling, og at der kan opsættes en differentialligning, og en løsning til denne ligning.
Opgaven vil altså indeholde konkrete eksempler, men også eksperimentelt udført arbejde, der vil underbygge teorien om, at de udgør en eksponentiel udvikling... Køb adgang for at læse mere

SRO om brugen af differentialligninger i fysik

[3]
Bedømmelser
 • 06-03-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Denne opgave var rigtig god som inspiration til mulig emner i fysik og matematik. Hvis du sidder og endnu ikke har nogen ideér til emne til SRO eller SRP, er denne opgave rigtig god til mulige emner. Og så som bonus, lidt start viden omkring emnet.
 • 27-03-2011
  Flot og gennemarbejdet opgave. God inspiration til fys/mat SRO.
 • 22-04-2014
  Super, lige det jeg manglede